Rapport: Fler kvinnor behövs i ledningen för hjälparbetet i Ukraina

New York, 220512 (IPS) – Biståndsgivare och humanitära grupper måste ge kvinnor och marginaliserade grupper mer ledande roller i de insatser som görs för att bemöta krisen i Ukraina. Det uppger UN Women och biståndsorganisationen Care i en ny rapport.

Den gemensamma studien belyser de svårigheter som kvinnor och minoritetsgrupper ställs inför på grund av det ryska anfallskriget. Rapportförfattarna har intervjuat över 170 personer om hur deras liv har påverkats av kriget.

Kvinnor är i frontlinjen för många av de humanitära insatser som krävs på grund av invasionen, konstateras i rapporten. Samtidigt har inte kvinnor fått möjlighet att delta i ledande och beslutsfattande roller – och det finns också en risk för att man inom de humanitära insatserna glömmer bort de komplexa behov som exempelvis personer med funktionsnedsättning eller etniska minoritetsgrupper har.

Rapporten lyfter fram att flickor och kvinnor har andra behov än pojkar och män – och att dessa skillnader måste beaktas i de insatser som görs.

Kvinnor, minoriteter och andra underrepresenterade grupper kan på grund av kriget bli särskilt sårbara, enligt rapporten.

– Det är avgörande de humanitära insatserna i Ukraina bemöter olika gruppers behov, inklusive de som ligger längst efter. Kvinnor har en viktig roll i det lokala humanitära arbetet, men de måste också involveras i planeringsarbetet och inom de beslut som tas – för att säkerställa att deras behov blir bemötta, säger Sima Bahous, chef för UN Women.

Vid en diskussion i samband med rapportlanseringen lyftes även mediernas roll fram. Företrädare för UN Women och Care betonar att det finns behov av en rapportering där frågor som i synnerhet berör kvinnor och minoriteter blir belysta. Detta både för att öka allmänhetens kunskaper – och för att lyfta fram behovet av ett ökat stöd till kvinnoledda organisationer.

Naureen Hossain