FN uppmärksammar hoten mot en miljon arter

Madrid, 220303 (IPS) – En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande decennierna – vilket också innebär ett framtida hot mot mänskligheten. Det konstaterar FN i samband med att Världsdagen för djur- och naturliv infaller på torsdagen.

FN uppger samtidigt att en stor majoritet av världens markbaserade miljöer, våtmarker och havsområden tydligt har drabbats negativt av mänskliga aktiviteter.

Enligt FN är mer än 8 400 arter utsatta för ett akut hot om utrotning medan hoten är stora mot många fler arter.

”Över hela världen är naturlivet hotat. En fjärdedel av alla arter hotas av utrotning, främst på grund av att vi har förstört nästan hälften av de ekosystem där de lever. Vi måste agera nu, för att vända denna utveckling”, skriver FN:s generalsekreterare António Guterres i ett uttalande.

FN betonar att det inte bara är en moralisk plikt att skydda jorden – utan att detta också är avgörande för människans framtid.

Även Internationella naturvårdsunionen, IUCN, betonar att de fortsatta förlusterna av arter och förstörelsen av ekosystem innebär ett stort hot mot mänskligheten. Detta eftersom människor över hela jorden är beroende av de resurser och tjänster som naturen förser oss med i form av bland annat mat, läkemedel, bostäder och kläder.

FN understryker också att klimatförändringar, skogsskövling, utbredningen av jordbruk och kreatursuppfödning samt den växande illegala handeln med vilda djur ökar riskerna för att människan ska drabbas av sjukdomar som överförs från djur.

Enligt Marie Bout vid Greenpeace är endast 15 procent av världens skogar intakta och bara en bråkdel av världens hav fortfarande opåverkade av mänskliga aktiviteter. Hon påpekar samtidigt att den förlust av arter och biologisk mångfald som just nu pågår endast går att jämföra med det massutdöende som inträffade på jorden för 65 miljoner år sedan.

Baher Kamal