Mycket krävs för att Kuba ska leva upp till skärpta energimål

Havanna, 220303 (IPS) – Kuba uppger nu att minst 37 procent av den elektricitet som produceras i landet ska komma från förnybara källor till 2030. Men det är en stor utmaning för ett land som är djupt beroende av fossila bränslen och har stora ekonomiska bekymmer.

Ambitionen är en skärpning av de tidigare målsättningarna. Den ses som ett viktigt steg på vägen mot målet om att all energi på sikt ska produceras av inhemska källor.

För närvarande kommer dock 95 procent av den el som produceras i landet från fossila bränslen. Men Rosell Guerra, chef för avdelningen för förnybar energi vid Kubas energidepartement, säger till IPS att studier visar att den nya målsättningen är realistisk. Detta genom en snabb utbyggnad av främst sol-, vind- och vattenkraft.

För närvarande tvingas Kuba importera stora mängder olja och diesel för sina energibehov. Men kostnaderna är höga, samtidigt landets elkraftverk är gamla och dyra i drift.

– Vi har inga alternativ, landet kan inte fortsätta betala så höga energikostnader. De utgör tillsammans med importen av mat våra största utgifter, säger Rosell Guerra.

Kubas koldioxidutsläpp har minskat något på senare år, men energiproduktionen har förblivit landets största utsläppskälla. Och enligt Rosell Guerra kommer utsläppen att minska drastiskt i takt med att de förnybara energikällorna byggs ut.

Om målsättningen på 37 procent ska förverkligas inom åtta år måste dock arbetet skyndas på ordentligt. Landet ligger redan efter i den tidigare satsningen på grön energi som lanserades redan 2014.

Rosell Guerra säger att förseningen beror på den långvariga ekonomiska krisen i landet, som förvärrats ytterligare i samband med coronakrisen. Han menar att en annan viktig orsak är USA:s handelsembargo mot Kuba, som varit i kraft sedan 1962 och som bland annat resulterat i att landet har svårare att få krediter och att locka till sig investerare.

För att lyckas med de skärpta ambitionerna kommer det att krävas investeringar på motsvarande sex miljarder dollar från externa källor, enligt Rosell Guerra.

Kuba har för närvarande åtta stora kolkraftverk som alla har varit i drift i 30 år eller mer. Kraftverken är ofta i behov av reparationer, som ibland försenas på grund av bristande resurser – vilket i sin tur resulterar i en omfattande brist på el både för privatpersoner och landets industri.

Samtidigt anses Kuba med sina många soltimmar ha goda förutsättningar för solenergi.

I slutet av juni kommer Havanna att stå värd för en internationell mässa om förnybar energi. Förhoppningen är att man i samband med det ska kunna locka till sig fler utländska investerare.

På senare år har Kuba lättat på reglerna för att göra det enklare för utländska aktörer att satsa på gröna energiprojekt och landet har även infört skattelättnader.

Satsningen är även inriktad mot att förbättra energieffektiviteten och att öka den privata försäljningen av teknik som kan användas för att utvinna förnybar energi.

Luis Brizuela