Hälften av världens språk riskerar utrotning

Madrid, 220222 (IPS) – Varannan vecka går ett språk och därmed hela dess kulturella arv förlorat. Det uppger FN, som varnar för att nästan hälften av de uppskattningsvis 6 000 språk som talas i världen riskerar utrotning.

På måndagen uppmärksammade FN internationella modersmålsdagen. Enligt världsorganisationen används endast några hundratal av alla de språk som finns globalt inom världens skolsystem, medan färre än hundra språk har funnit en plats inom den digitala världen.

FN-organet Unesco konstaterar samtidigt att språken har en stor betydelse för människors identitet och möjligheter till social integration, utbildning och utveckling. Enligt Unesco har globaliseringen lett till att allt fler språk riskerar att försvinna – och därmed också språkens hela kulturarv.

FN menar att den språkliga mångfalden är viktig i arbetet för inkludering, och för de hållbara utvecklingsmålens ambitioner om att inga grupper ska lämnas utanför.

I samband med internationella modersmålsdagen uppmanas politiker, lärare och familjer att driva på arbetet för att skapa mångspråkiga och inkluderande skolmiljöer inom de skolsatsningar som görs i spåren av pandemin.

Unesco har utlyst de kommande tio åren, fram till 2032, till ett decennium med fokus på ursprungsbefolkningars språk, och organet konstaterar att språken har en avgörande betydelse för människors utvecklingsmöjligheter.

I samband med att decenniet utlystes antogs en deklaration som bland annat slår fast att världens urfolk har rätt att få undervisning på sitt modersmål i skolan och att kunna använda sitt eget språk i det offentliga livet. Enligt deklarationen är det avgörande att urfolkens språkliga rättigheter respekteras för att förhindra att många av de hotade språken försvinner.

Unesco rekommenderar att de länder som har en skolundervisning som bedrivs på flera språk ska ge eleverna möjlighet att bli undervisade på deras modersmål. Detta eftersom forskning visar att i synnerhet yngre barn uppnår bättre resultat när de erbjuds undervisning på sitt eget språk.

Baher Kamal