Kommentar: Mer resurser krävs för att minska trafikolyckorna i utvecklingsländer

Genève, 220223 (IPS) – Trafikolyckor är den främsta dödsorsaken bland unga i världen – och över 90 procent av dödsfallen inträffar i låg- och medelinkomstländer. Nu är det hög tid att världen agerar för att öka säkerheten på vägarna. Det skriver Nneka… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net