Ökad risk för människohandel i pandemins spår

New Delhi, 220211 (IPS) – Redan innan pandemin beräknades drygt 40 miljoner människor i världen vara fast i någon form av modernt slaveri. I spåren av covidkrisen har sårbarheten ökat ytterligare för de grupper som löper störst risk att utsättas för människohandel, uppger experter och aktivister.

Bland de många miljoner som är utsatta för slavliknande förhållanden är många barn, migrantarbetare eller kvinnor som levt i utsatta positioner.

Under de långa nedstängningar och restriktioner som följt under pandemin har många miljoner fler drabbats av fattigdom, enligt FN.

– Världen har halkat bakåt, konstaterar Romy Hawatt, som är en av grundarna till organisationen Global Sustainability Network, GSN, som kämpar mot människohandel, till IPS.

Han menar att världens makthavare gör alldeles för lite för att skydda sina medborgare från de grova människorättskränkningar som drabbar så många.

Redan under pandemins första år varnade ett stort antal FN-experter för att pandemin riskerade att gynna personer som sysslar med människohandel och exploatering, samtidigt som de uppmanade världens regeringar att genomföra åtgärder för att stärka skyddet av de mest utsatta befolkningsgrupperna.

Närmare fem miljoner människor beräknas vara utsatta för slavliknande förhållanden inom sexindustrin, varav en majoritet befinner sig i Asien. Men 1,5 miljon offer beräknas också finnas i världens rika länder.

Romy Hawatt säger att hans organisation arbetar för att få politiker och andra makthavare att förstå hur viktigt det är att insatser görs för att det globala utvecklingsmålet om att få bort alla former av modernt slaveri ska kunna infrias.

I samband med nedstängningarna har de grupper som är ute efter att exploatera människor använt sig av andra metoder för att rekrytera i synnerhet kvinnor och barn, enligt FN:s organ mot brottslighet, UNODC. Många barn som inte längre har kunnat gå i skolan – och vars föräldrar i många fall förlorat sina inkomster – har enligt UNODC blivit måltavlor för människohandlare.

Samtidigt som pandemin har lett till att fler blivit sårbara för exploatering, har insatserna mot den moderna slavhandeln begränsats på grund av restriktionerna, enligt experter.

Sania Farooqui