FN lyfter fram baljväxter som framtidens livsmedel

Madrid, 220211 (IPS) – I veckan uppmärksammade FN internationella baljväxtdagen. Målet är att belysa hur en ökad konsumtion av linser, bönor, kikärtor och andra baljväxter kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

Världens köttproduktion står bakom enorma utsläpp av växthusgaser. Samtidigt konstaterar FN:s livsmedelsorganisation, FAO, att det finns goda skäl till att baljväxter i många kulturer betraktas som de ”fattigas protein”. Baljväxter anses vara ett mycket bra alternativ till kött eftersom de innehåller stora mängder protein, mineraler och vitaminer.

Dessutom innehåller baljväxter lite fett och inget kolesterol, vilket enligt FAO gör att de minskar riskerna för välfärdssjukdomar. De är även viktiga som gröda eftersom baljväxter kan förbättra jordens bördighet, bland annat genom att fixera atmosfäriskt kväve. Det minskar i sin tur behovet av konstgödsel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

Enligt FAO är baljväxter dessutom en generellt ganska billig proteinkälla, och odlingarna är i många fall mindre känsliga för torkor och andra klimatrelaterade problem.

FN har utsett 10 februari till internationella baljväxtdagen, som ett led i arbetet för att lyfta fram linser och bönor. Detta samtidigt som den globala konsumtionen av denna nyttiga och klimatsmarta mat har minskat på senare år i takt med att fler människor har fått högre inkomster och i samband med det gått över till andra kostvanor.

Baher Kamal