FN varnar för minskande läskunnighet i utvecklingsländer

Madrid, 220125 (IPS) – Om ingenting görs kommer en betydligt större andel av barnen i världens utvecklingsländer aldrig att få chansen att lära sig att läsa. Den varningen kommer nu från FN:s generalsekreterare António Guterres.

Andelen barn i utvecklingsländer som lämnar skolan utan att kunna läsa ordentligt riskerar att öka från 53 till 70 procent, sade FN-chefen i samband med att Internationella utbildningsdagen uppmärksammades på måndagen.

När skolnedstängningarna på grund av coronapandemin var som mest omfattande drabbades hela 1,6 miljarder skolelever och studenter i världen. António Guterres säger att världen nu står inför ”en global utbildningskris” och påpekar samtidigt att över 31 miljoner elever fortfarande är drabbade av stängda skolor.

FN-organet Unesco varnar samtidigt för de enorma långsiktiga ekonomiska konsekvenser som skolnedstängningarna riskerar att få för skolbarnen och studenterna.

Nyligen kom Världsbanken, Unesco och Unicef med en stor gemensam rapport som visar att andelen barn i utvecklingsländerna som är drabbade av det som beskrivs som ”utbildningsfattigdom” riskerar att öka från 53 till 70 procent. Detta på grund av de långa skolnedstängningarna och de bristande möjligheterna till distansundervisning.

Begreppet utbildningsfattigdom har myntats av Unesco och Världsbanken och inbegriper alla som inte kan läsa och ta till sig en enklare text vid tio års ålder. Och andelen barn som ingår i kategorin förväntas alltså nu öka på grund av ett helt skolår gått förlorat i så många länder.

Rapporten lyfter också fram de data som nu börjar komma om hur svåra effekter pandemin haft för inlärningen för världens skolbarn. Detta gäller bland annat inom matematik och läsning.

Förmågan att kunna läsa har en avgörande betydelse för alla barn, konstateras i rapporten, som slår fast att alla barn bör ha lärt sig detta vid tio års ålder. Även om det går att lära sig läsa i högre ålder, så är det enligt rapporten ovanligt att barn som inte kan läsa vid tio års ålder tar igen det senare.

Trots att en stor majoritet av världens barn går i skolan är det väldigt många barn som inte får hjälp att lära sig att lösa. Och när barnen inte får den grunden blir det också svårt att lyckas med andra ämnen – eller ute på arbetsmarknaden, konstateras i rapporten.

Dessa brister underminerar samtidigt arbetet för en hållbar tillväxt, och kampen mot fattigdomen.

Unesco betonar att världen just nu står vid ”ett vägskäl” – med ökande ojämlikhet i spåren av den förödande globala pandemin. Organet menar att det som nu krävs är en kursändring med fokus på ökad rättvisa och en mer hållbar utveckling.

Rätten till utbildning är fastslagen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som uppmanar till en gratis och obligatorisk grundskola för alla.

En bra utbildning kan också fungera som en väg bort från fattigdomen för många.

Samtidigt finns det fortfarande 258 miljoner barn och ungdomar i världen som inte ges möjlighet att gå i skolan alls eller inte avslutar sin utbildning – och ytterligare hundratals miljoner barn och ungdomar som inte lär sig att läsa tillräckligt bra.

FN slår fast att det är oacceptabelt att så många barn fortfarande förnekas möjligheten till en god utbildning.

Baher Kamal