Barnarbetet ökar i spåren av pandemin

Madrid, 211123 (IPS) – Uppskattningsvis 160 miljoner barn i världen tvingas arbeta. Det är en siffra som enligt experter riskerar att stiga med flera miljoner på grund av en ökande fattigdom i spåren av coronakrisen. – Inget är så brutalt som… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Baher Kamal