FN kritiseras för bristande insyn

New York, 210810 (IPS) – FN har sedan länge uppmanat världens länder till en ökad transparens. Samtidigt menar kritiker att organisationen inte själv lever upp till målsättningen. Denna gång är kritiken främst riktad mot tillsättningen av en ny chef för kvinnoorganet UN Women.

Inom kort kommer FN att tillsätta nya chefer för UN Women och barnfonden Unicef.

Men förra veckan skickade en bred koalition av ickestatliga organisationer ett brev till generalsekreterare Antonio Guterres där de kritiserade processen kring tillsättningen av en ny chef för kvinnoorganet, och uppmanade till en ökad insyn.

Antonia Kirkland vid organisationen Equality Now är en av kritikerna som menar att processen inte är tillräckligt öppen. Hon säger att den nuvarande chefen för UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, har varit framgångsrik i sitt arbete genom att hon samarbetat väl både med regeringar och det civila samhället.

– För att uppnå ett lyckosamt arbete för jämställdhet måste UN Women ledas av en person med oklanderliga meriter inom arbetet för kvinnors rättigheter, som samtidigt har betydande erfarenhet av mellanstatligt arbete och är en skicklig förhandlare, säger Antonia Kirkland.

Hon menar dock att FN hittills inte har lämnat ut någon information om vilka kriterier som vägleder arbetet för att hitta en ny chef för organet – vilket orsakar oro.

Purnima Mane, tidigare biträdande generalsekreterare, säger till IPS att företrädare för det civila samhällets organisationer alltid är engagerade när nya chefer ska utnämnas till viktiga FN-organ – som UN Women. Enligt henne har dock FN alltid agerat mycket konfidentiellt i samband med dessa tillsättningar, som setts som frågor som i första hand berör medlemsstaterna.

– Samtidigt har det civila samhällets viktiga roll i genomförandet av FN:s arbete i allt högre grad börjat erkännas, påpekar Purnima Mane.

Hon säger att det därför inte är förvånande att ickestatliga organisationer nu kräver en ökad öppenhet.

– De vill att deras röster ska höras. De vill också att en potentiell kandidat öppet ska redovisa sina målsättningar – så att de ska kunna hållas ansvariga för detta, säger Purnima Mane.

Andreas Bummel, ordförande för organisationen Democracy Without Borders, säger till IPS att legitimiteten för UN Womens kommande chef hänger samman med att denna person har rekryterats via en transparent urvalsprocess. Han säger att företrädare för civilsamhället vill se vilka visioner kandidaterna har – och även kunna delta vid offentliga möten och intervjuer.

– Detta borde även ligga i FN:s eget intresse eftersom det påverkar UN Womens framtida effektivitet. Och numera borde detta vara ett standardförfarande i samband med tillsättandet av alla FN:s högsta poster, säger Andreas Bummel.

Thalif Deen