Bakslag i kampen mot lepra under coronakrisen

Johannesburg, 210810 (IPS) – Betydligt färre fall av lepra har rapporterats i världen under coronapandemin. Experter varnar för att decennier av framgångsrikt arbete mot den stigmatiserande infektionssjukdomen nu kan gå förlorade.

Yohei Sasakawa har arbetat som Världshälsoorganisationens, WHO:s, goodwill-ambassadör mot lepra i nästan 20 års tid. Vid ett digitalt möte som hölls förra veckan betonade han att mycket har uppnåtts i kampen mot sjukdomen under åren. Men samtidigt varnade Yohei Sasakawa för att effekterna av coronakrisen nu riskerar att slå undan en stor del av framgångarna.

Vid mötet lanserades en kampanj under parollen ”glöm inte bort lepran”, av alliansen  Sasakawa Leprosy (Hansen’s Disease) Initiative.

Experter uppger att mellan 30 och 50 procent färre fall av lepra har diagnosticerats i världen under de senaste 18 månaderna. Det innebär i sin tur att det finns risk för en ökad spridning av sjukdomen – och därmed även de funktionsnedsättningar den kan förorsaka.

Vid mötet betonade experter att pandemin och de nedstängningar den lett till har gjort det mycket svårare för många människor att uppsöka sjukvården, medan konstaterat leprasjuka har problem med att få tillgång till den vård de behöver. För många leprasjuka har det dessutom blivit allt svårare att försörja sig, samtidigt som den diskriminering många utsätts för har förvärrats ytterligare.

– Det är av största vikt att alla som arbetar mot lepra fortsätter sina insatser även under pandemin. Vi kan inte tillåta att lepran glöms bort, sade Yohei Sasakawa.

Enligt Poonam Khetrapal Singh, regionchef för WHO i Sydostasien, riskerar pandemins effekter att slå undan flera decennier av framgångar – om inte förnyade åtgärder sätts in.

– Det räcker inte med att bibehålla en minimal service mot lepran. Insatserna måste snarare återstartas eller byggas ut, med fokus på uppsökande arbete för att identifiera nya fall och för att erbjuda behandling till alla som har behov av det, sade Poonam Khetrapal Singh.

Sedan nya läkemedel kom 1993 har antalet fall av lepra i världen minskat mycket snabbt. Men sjukdomen lever kvar. Sex av tio nya fall av lepra i världen upptäcks i Indien. Där upptäcktes innan pandemin fortfarande ett nytt fall var fjärde minut.

Lepra är en kronisk sjukdom vars tidiga symptom är svårdiagnosticerade. Men om den förblir obehandlad så kan lepra leda till permanenta skador på hud, nerver, armar, ben och ögon. Sjukdomen, som sprids via luften, kan behandlas och tidig vård kan förhindra de flesta funktionsnedsättningar den kan leda till. Och den inte längre är smittsam när en person väl har påbörjat sin behandling.

Lepra, som tidigare var mest känd under namnet spetälska, förekommer numera främst i tropiska områden. Det beräknas finnas fler än tio miljoner människor i världen som är sjuka, och tidigare har runt 200 000 nya fall rapporterats varje år.

Den sociala stigmatisering som finns kring lepra – som också går under namnet Hansens sjukdom – utgör ett hinder för att tillståndet snabbt ska kunna diagnosticeras.

Många patienter känner inte till att sjukdomen kan behandlas, medan andra dröjer med att uppsöka sjukvården på grund av den skam som fortfarande omgärdar lepra. Dessutom menar experter att det ofta saknas kunskap om sjukdomen inom de offentliga sjukvårdssystemen.

Cecilia Russell