Vattenkris i Zimbabwes näst största stad

Bulawayo, 201026 (IPS) – De stora privata vattentankar som syns runt om i hela Bulawayo är ett tecken på den vattenbrist som i flera år drabbat befolkningen i den zimbabwiska storstaden. Att ha en egen vattentank har blivit en statussymbol – för de familjer som har råd.

De stora vattenbehållarna kallas för ”jojo-tankar” efter företaget som tillverkar dem. Och de som kan har låtit installera de jättelika tankarna vid sina hem. Detta eftersom det finns stadsdelar som tvingas leva med att kranarna kan sina i flera månaders tid.

– Det är en överlevnadsfråga. Det går inte att leva i ett hem med barn och sakna tillgång på vatten under långa perioder, säger Philemon Hadebe till IPS.

Han har köpt en tank som rymmer 2 500 liter vatten, vilken fylls på så snart kranvattnet fungerar.

– Det har blivit mycket bättre sedan vi har började lagra vatten. Och det finns ingen tid att tänka på vattenräkningen i dessa svåra tider, säger han.

Lokala myndigheter hävdar samtidigt att det har blivit ett stort problem att så många inte betalar sina vattenräkningar, och att det bidrar till att vattenservicen har försämrats.

De stadsbor som inte har råd att köpa stora behållare tvingas i stället att lagra sitt vatten i mindre flaskor och dunkar. Samtidigt har allt fler börjat använda sig av orenat vatten i stället, vilket i sin tur har resulterat i en ökad spridning av vattenburna sjukdomar, enligt hälsovårdsmyndigheterna.

Stadsförvaltningen uppger att den återkommande vattenbristen beror på flera orsaker – som låga nivåer i reservoarerna, dålig infrastruktur och återkommande elavbrott som får vattenpumpar att avstanna.

Men Emmanuel Ndlovu, vid organisationen Bulawayos invånares progressiva förbund, BUPRA, menar att problemen i första hand beror på att de ansvariga inte har gjort sitt jobb.

– Vattenproblemen har funnits länge i Bulawayo, men myndigheternas beredskap förblir otillräcklig. Varje år inträffar en kris. Men den vi drabbats av nu är den värsta hittills, säger han till IPS.

Tillverkarna av de stora och dyra vattentankarna har bråda dagar, men samtidigt har den ökande vattenlagringen inte förbättrat situationen med sinande reservoarer.

Nyligen sade myndigheternas representant Christopher Dube att den ökande privata lagringen av vatten leder till att vattnet återkommande måste stängas av – eftersom reservoarerna annars skulle tömmas.

Vissa stadsbor har i stället borrat egna vattenbrunnar, varifrån de hämtat vatten som de sedan kunnat sälja. Samtidigt har myndigheterna varnat för en oreglerad användning av grundvattnet.

Kritiker menar att de lokala myndigheterna måste göra mer för att hitta en långsiktig lösning på problemet.

Ignatius Banda