Trump kan tala inför tom generalförsamling

New York, 200820 (IPS) – Inför den kommande allmänna debatten i FN:s generalförsamling har världsorganisationen meddelat att högkvarteret till stora delar kommer att förbli tomt, på grund av coronakrisen. Samtidigt kan Donald Trump, som avslutat eller dragit in på stödet till… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen