Illegal utvinning av flodbottnar i Kashmir stoppas inte

Srinagar, 200820 (IPS) – Myndigheterna i den indiska delen av Kashmir har beordrat att nya projekt för att utvinna sand och sten i delstatens floder snabbt ska godkännas. Detta trots att den utvinning som redan pågår utförs i strid med gällande… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Athar Parvaiz