Invasion av gräshoppor kan förvärras

Nairobi, 200217 (SciDev.Net/IPS) – FN varnar för att den invasion av gräshoppor som drabbat stora delar av östra Afrika kan leda till en fullskalig katastrof inom de kommande veckorna, om inget görs.

FN:s jordbruksorganisation FAO uppger att gräshopporna fortsätter att spridas på Afrikas horn, vilket kommer att leda till att ännu större svärmar kommer att bildas och drabba Etiopien, Somalia och Kenya under mars och april.

De enorma svärmarna av gräshoppor som redan drabbat Etiopien och Somalia har lett till att många tiotusentals hektar av åkermarker förstörts i dessa länder. Enligt FAO kan en svärm med gräshoppor på en mindre yta äta lika mycket grödor som 35 000 människor.

FN-organet uppger att detta är den värsta gräshoppshoppsinvasion som drabbat Kenya på 70 år, medan situationen i Etiopien och Somalia inte har varit värre på 25 år. Regionen drabbades av ovanligt kraftig nederbörd i oktober och december, vilket förorsakade översvämningar i områden som vanligtvis är halvtorra. Det ska i sin tur ha skapat goda förutsättningar för gräshopporna att snabbt kunna föröka sig.

Keith Cressman, expert på gräshoppor vid FAO, uppger att gräshopporna börjat lägga ägg och att de därför kommer att bli ännu fler i antal.

 Det krävs akuta insatser för att förhindra spridningen och för att skydda bönders och boskapsskötares försörjningsmöjligheter, säger Keith Cressman.

Stephen Njoka, chef för den regionala organisationen Desert Locust Control Organisation for Eastern Africa, säger att invasionen av gräshoppor kan hänga samman med klimatförändringar.

 Exempelvis är de regn som drabbat Kenya mycket ovanliga, och de har gjort att markerna blivit en bra grogrund för gräshoppornas ägg.

Han menar att den bästa metoden för att stoppa invasionen sker genom besprutning av säkra bekämpningsmedel, både från flygplan och från marken. FAO uppger att det krävs 70 miljoner dollar för att snabbt finansiera insatser mot gräshopporna.

Samtidigt säger Daniel Otaye, ordförande för fakulteten för biologi vid kenyanska Egerton-universitetet, att användning av bekämpningsmedel även kan få förödande konsekvenser för andra insekter, som bin, sländor och trollsländor, som alla är viktiga för ekosystemen.

Han påpekar samtidigt att gräshopporna slukar hela fält av odlingar, men också har förödande effekter för boskapens betesmarker.

 Invasionen har förödande effekter för den östafrikanska region som redan varit utsatt för torkor och omfattande översvämningar.

Daniel Otaye påpekar att om inget görs kommer befolkningen i regionen att behöva ytterligare matbistånd på grund av alla skördar som går förlorade.

Denna artikel har tidigare publicerats av SciDev.Net

Nelson Mandela Ogema