Berikad mat – ett verktyg i kampen mot den dolda svälten

Bulawayo, Zimbabwe, 191205 (IPS)  – Näringsbrist – brist på livsnödvändiga näringsämnen såsom jod, järn, zink och A-vitamin – är ett växande hot mot hälsan i Afrika söder om Sahara. FN:s jordbruksorganisation FAO uppskattar att 200 miljoner afrikaner är drabbade. Brist… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Busani Bafana