Toppmöte: Löften till världens kvinnor måste förverkligas

Nairobi, 191113 (IPS) – Fler än 6 000 delegater samlades på tisdagen vid ett toppmöte i Nairobi. Målet är att de löften som utlovades för 25 år sedan i samband med FN:s befolkningskonferens i Kairo ska förverkligas – och att alla världens kvinnor ska få rätten att själva bestämma över sina kroppar.

Vid befolkningskonferensen i Kairo beslutades att kvinnors behov skulle stå i centrum av utvecklingsagendan. Men trots att 25 år har gått sedan dess återstår fortfarande mycket arbete för att förverkliga handlingsplanen.

Vid inledningen av toppmötet i Nairobi fanns även en grupp flickor från olika afrikanska länder på plats. Gemensamt uppmanade de delegaterna att se till att alla får tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter, och till rättvisa och jämställdhet.

Målet med det pågående mötet är att världens länder ska leva upp till målsättningarna i den banbrytande deklarationen i Kairo, vilken slår fast att jämlikhet för alla ska uppnås genom att kvinnor sätts i centrum för utvecklingsarbetet.

När delegater från 179 olika länder nu möts för att förnya dessa åtaganden går det dock att konstatera att vägen är fortsatt lång, eftersom många miljontals flickor och kvinnor i världen än i dag saknar tillgång till preventivmedel samtidigt som mödradödligheten förblivit hög.

Toppmötet är fokuserat på ett antal nyckelfrågor – däribland att människors sexuella och reproduktiva rättigheter ska ingå som en del av den universella tillgången till sjukvård. En annan viktig fråga gäller finansieringen av de satsningar som måste göras, och en tredje är hur könsbaserat våld och skadliga sedvänjor ska bekämpas.

Vid inledningen av mötet påpekade Natalia Kanem, som är chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA, att även om mycket arbete återstår har också att stora framgångar uppnåtts under de 25 år som gått sedan mötet i Kairo.

– Mödradödligheten har globalt minskat med 44 procent. Det innebär att fyra miljoner kvinnor som annars hade dött i samband med sina graviditeter eller förlossningar i dag är vid liv, sade hon.

Natalia Kanem påpekade att det finns skäl att fira de framgångar som har uppnåtts – men underströk också att de inte varit tillräckliga och att de löften som världens flickor och kvinnor fått måste infrias.

För att illustrera de utmaningar som återstår påpekade Natalia Kanem att under bara den korta tid hon stod i talarstolen hade ytterligare 46 minderåriga flickor tvingats gifta sig, medan många fler flickor fallit offer för sexuella övergrepp.

Kenyas president Uhuru Kenyatta hänvisade i sitt anförande till alla de flickor och kvinnor i världen som blir utsatta för könsbaserat våld, i de flesta fall av förövare som står dem nära. Han påpekade också att 800 flickor och kvinnor varje dag dör i samband med graviditeter eller förlossningar, medan miljontals flickor blir könsstympade varje år, samtidigt som uppskattningsvis 33 000 minderåriga flickor om dagen tvingas gifta sig.

Han underströk samtidigt att även om utvecklingen varit ojämn, så har stora framgångar uppnåtts. Presidenten påpekade att nästan en miljard färre människor lever i extrem fattigdom i dag, jämfört med 1990, samtidigt som medellivslängden har ökat med sju år, allt fler går i skolan och tillgången på preventivmedel har förbättrats.

FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed påminde om att många miljontals flickor och kvinnor fortfarande väntar på att tidigare löften ska bli infriade.

– De har väntat mycket länge, sade hon och tillade att det är flickor och kvinnors rättighet att få bestämma över sina egna kroppar.

Mantoe Phakathi