Rätt till reproduktiv hälsa kräver massiva investeringar

Nairobi, 191113 (IPS) – Målsättningen för ett pågående toppmöte i Nairobi är att stärka det globala arbetet mot mödradödlighet, öka tillgången till preventivmedel och få ett slut på det könsbaserade våldet. Men för att nå dit krävs också mycket stora ekonomiska… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Joyce Chimbi