Toppmöte ska stärka reproduktiva rättigheter

Nairobi, 191112 (IPS) – På tisdagen inleds ett toppmöte i Nairobi för att uppmärksamma FN-konferensen om befolkning och utveckling som hölls i Kairo för 25 år sedan. Målet är att blåsa nytt liv i de åtaganden som världens länder gjorde i Kairo. Fortfarande dör över 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning.

– Toppmötet innebär ett krav på handling för att påskynda utvecklingen mot den värld vi strävade efter 1994, säger Arthur Erken till IPS.

Han är en av tre personer som delar på ordförandeposten för den internationella kommitté som bildats inför mötet som i veckan hålls i Kenyas huvudstad.

Arthur Erken säger att den stora befolkningskonferensen i Kairo innebar ett viktigt skifte där människor och deras behov sattes i centrum för utvecklingsagendan. Förhoppningen med mötet i Nairobi är att de deltagande länderna och deras partners ska komma med konkreta åtaganden i syfte att förverkliga tidigare löften – något som många miljontals flickor och kvinnor i världen fortfarande väntar på.

Det handlar om att alla människor ska erbjudas tillgång till reproduktiv hälsovård – däribland möjligheten att genomgå säkra graviditeter och ha tillgång till preventivmedel, men också att alla ska få leva sina liv utan att utsättas för våld eller skadliga sedvänjor.

FN:s befolkningsfond, UNFPA, betonar att världen under de senaste 25 åren har lyckats åstadkomma viktiga resultat, bland annat genom att tillgången till preventivmedel kraftigt har ökat, samtidigt som antalet flickor som blir mammor för tidigt har minskat, liksom andelen som dör i samband med förlossningar.

Samtidigt påpekar befolkningsfonden att utvecklingen går långsamt och är ojämnt fördelad, samt att hundratals miljoner kvinnor fortfarande står utan effektiva preventivmedel som kan hjälpa dem att undgå oönskade graviditeter. Dessutom har inte målsättningarna för en minskad mödradödlighet uppnåtts.

Beatrice Okundi, som är biträdande ordförande för kenyanska Nationella rådet för befolkningsfrågor och utveckling, NCPD, säger att grunden för målsättningarna är att uppnå jämställdhet och att stärka flickor och kvinnor.

Arthur Erken säger att toppmötet bland annat kommer att fokusera på behovet av att alla ska ha tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter – även människor som lever i krisdrabbade regioner.

Enligt honom är det avgörande att ha en noll-vision kring tre viktiga frågor – att ingen ska stå utan möjligheten till familjeplanering, att inga kvinnor ska behöva dö i samband med graviditeter samt att inga kvinnor och flickor ska utsättas för våld, barnäktenskap eller omskärelse.

Samtidigt menar andra experter att världen inte i första hand är i behov av nya löften från regeringar. En av dem är Angela Nguku, som är ordförande för White Ribbon Alliance, en internationell koalition som arbetar med att öka medvetenheten om mödradödligheten i världen.

– Vi måste avsluta det vi påbörjade i Kairo genom att få undan olika hinder på vägen – däribland korruptionen, säger Angela Nguku.

Hon menar att förskingring av offentliga medel har förblivit ett viktigt hinder i arbetet för att uppnå målsättningarna.

– På denna kontinent har befolkningskonferensens mål förblivit ouppnådda, men inte på grund av bristande resurser, utan på grund av en brist på ledarskap och bra förvaltning. Vi måste använda de resurser vi har där de behövs, säger Angela Nguku till IPS.

Fler än 6 000 deltagare från minst 164 olika länder förväntas delta vid toppmötet, som representanter för en lång rad regeringar, institutioner och organisationer.

Joyce Chimbi