Kampanj sätter fokus på smyckesindustrin

New York, 180301 (IPS) – Genom en ny kampanj riktar Human Rights Watch ljuset mot de grova människorättskränkningar som kan förekomma vid utvinningen av guld och diamanter. Målet är att fler konsumenter ska ifrågasätta hur produktionen av deras smycken går till.

Enligt Human Rights Watch, HRW, känner många konsumenter inte till var deras guld och diamanter utvinns och vilka mänskliga kostnader som produktionen kan förorsaka. Och vad värre är, gäller detta även många av de stora smyckesföretagen. Det vill HRW vara med och förändra genom kampanjen som går under hashtaggen #BehindTheBling.

–Vi vill att människor ska fundera över varifrån deras smycken kommer, säger Jo Becker, företrädare för barns rättigheter vid HRW till IPS.

–Vi vill också att de ska ställa frågor till företagen. Vi vill att de skriver, tweetar och ringer till de stora företagen och utövar påtryckningar så att de garanterar att deras guld och diamanter inte kommer från ställen där människorättsbrott begås, säger hon vidare.

HRW-kampanjen har pågått länge, men har fått nu fått förnyad kraft genom hashtaggen.

–När kampanjen inleddes sade de stora smyckesföretagen till oss att konsumenterna inte bryr sig om ansvarsfull anskaffning. Vi vill visa dem det motsatta, säger Jo Becker.

Tusentals konsumenter uppges nu ha begärt av företag att de ska vara helt öppna om varifrån deras smycken kommer.

HRW har granskat hur 13 av branschens stora företag hanterar riskerna för att människorättsbrott begås i samband med utvinning, samt hur stora möjligheterna är att kunna spåra deras varors ursprung. Granskningen visar att vissa företag har tagit viktiga steg för att minska riskerna för att människorättsbrott begås, medan många andra gjort betydligt mindre.

Enligt granskningen kan de flesta av företagen inte identifiera från vilka gruvor deras guld och diamanter kommer eller under vilka förhållanden det utvunnits.
HRW bedömer att miljontals människor är sysselsatta inom småskalig utvinning av guld och ädelstenar, och att många av dessa män, kvinnor och barn utsätts för människorättsbrott i samband med arbetet.

–Lönen är låg till icke-existerande, förhållandena hemska och barnarbetet är utbrett. På dessa platser finns det absolut inget som är glamoröst med guld och diamanter, säger Jo Becker.

Enligt HRW:s senaste uppskattning finns det över en miljon barn i världen som arbetar inom gruvindustrin, varav en majoritet uppges arbeta med utvinning av guld eller diamanter.

Många av de länder där barnarbete är särskilt utbrett ligger i Väst- eller Centralafrika.

I exempelvis Sierra Leone uppges tusentals pojkar och unga män arbeta med utvinning av diamanter i utbyte mot mat och uppehälle. Liknande rapporter finns från Elfenbenskusten, dit barn förs från Burkina Faso för att arbeta i guldgruvor. Enligt HRW utförs ofta arbetet under slavliknande förhållanden.

Farai Maguwu är ordförande för den zimbabwiska organisationen Centre for Natural Resources Governance, och har på egen hand bevittnat de fruktansvärda förhållanden många barn tvingas arbeta under. Han säger att många barn hoppar av skolan för att arbeta i gruvor och återger ett möte han hade med ett par unga män för några år sedan.

–De hade återvänt från diamantutvinningen i Marange och berättade för mig att de hade letat efter diamanter när en tunnel föll samman och en av deras vänner dog. Deras berättelse är inte ovanlig, säger Farai Maguwu till IPS.

Men det är inte bara i Afrika som barn utnyttjas i gruvindustrin. HRW är även bekymrade över situationen i Indien, dit en stor del av världens smycken skickas för att förädlas. Organisationen uppger att tusentals barn i landet kan arbeta under svåra förhållanden längre ner i leverantörsledet.

–Vi måste granska hela leverantörskedjan och se till att den är ren – och konsumenterna måste göra klart för företagen att detta inte är förhandlingsbart, understryker Jo Becker.

Will Higginbotham