Livsfarlig mögelsvamp måste bekämpas med information

Nairobi, 180228 (IPS) – Mögelgiftet aflatoxin utgör ett stort hot mot mängder av afrikanska konsumenter av bland annat majs. Nu finns ny teknik för att upptäcka giftet – men experter menar att detta bör kompletteras av samlade informationsinsatser om ämnets farlighet.

Aflatoxin är ett vanligt och mycket farligt ämne som utgör ett hot mot både människor och boskap. I Kenya säljs nu de första snabbtesten för att kunna spåret ämnet i grödor till en billig penning.

Samtidigt fortsätter många bönder i brist på bättre vetande att använda sig av livsfarliga metoder för att dryga ut sina inkomster. Majsodlaren John Cheruiyot, som kommer från

Uasin Gishu County, berättar för IPS att många kollegor häller vatten på sina färdiga produkter i syfte att öka vikten.

–Majs säljs per kilo och när man häller vatten på majsen efter att den skördats och torkats så ökar den i vikt, förklarar han.

Det riskerar dock att leda till att aflatoxin bildas i majsen. FN:s livsmedelsorganisation FAO varnar för att mögelsvampen kan utvecklas när grödor möter fukt i samband med lagring och transporter – i synnerhet om de inte har fått torka på rätt sätt.

Forskaren Collins Omondi vid Egerton-universitetet i Kenya understryker att aflatoxin är ett cancerogent ämne som bildas av mögelsvampar och kan leda till nedsatt immunförsvar, minskad tillväxt, leversjukdomar och till och med till dödsfall.

–När det gäller stapelvaran majs uppstår aflatoxin på jordbruken genom svampar som finns i jorden, i samband med insektsangrepp, eller genom att felaktiga metoder används i samband med skörd och lagring, säger han till IPS.

Collins Omondi menar att det är i detta sammanhang som bönderna bör använda sig av de nya snabbtesten för att kontrollera sina grödor innan de skickas ut på marknaderna. Testen är mycket enkla att använda och ger svar inom mindre än 15 minuter.

Tillgången på snabbtester anses vara ett stort framsteg i Kenya, ett land där det värsta enskilda fallet av aflatoxinförgiftning inträffade 2004 då 317 fall rapporterades, inklusive ett stort antal dödsfall, under loppet av en månad.

Men trots de stora problemen med aflatoxin i Kenya är kunskaperna om giftet, och hur man förhindrar det, mycket begränsade i landet.

FAO har nyligen stått värd för flera informationsmöten om svampgiftets faror i några av de regioner i Kenya som betraktas som landets kornbodar. Men enligt FN-organet är ett av problemen att det på lokal nivå råder stor brist på jordbruksexperter som kan bistå med rådgivning till de lokala bönderna kring hur de bör skörda och lagra sina produkter för att minska riskerna för aflatoxin.

Kenyas jordbruksdepartement uppger att närmare 70 procent av den majs som produceras på lokal nivå går till försäljning via informella kanaler. Och i nästan alla småjordbruk på Kenyas landsbygd odlar man majs. Det innebär att bristen på kunskap kan få mycket stora konsekvenser.

Enligt FAO innehåller närmare 25 procent av alla grödor som produceras i världen aflatoxin, vilket betyder att miljontals människor och boskapsdjur löper risk att drabbas av giftets hälsovådliga effekter, och till och med riskerar att dö.

Epidemiologen och veterinären Johanna Lindahl säger att aflatoxin kan finnas i mjölk och kött från boskap som fått foder som innehåller giftet.

–Kenya är mycket utsatt för aflatoxin, i synnerhet vid produktionen av majs, och bönder, handlare och allmänhet är i behov av kunskap om farorna. Detta skulle även kunna öka användningen av testutrustningen, som inte kräver några tekniska kunskaper, säger Johanna Lindahl.

Det senaste stora fallet av aflatoxinförgiftning ledde år 2014 till att 155 ton majs tvingades kasseras.

Miriam Gathigaher