Dna-test för att bekämpa sexuella övergrepp inom FN

New York, 180227 (IPS) – Anklagelser om sexuella övergrepp utförda av FN:s fredsbevarande styrkor ökar, liksom antalet fall där kvinnor pekar ut soldater i blå hjälmar som fäder till deras barn. Dna-test är numera en hjälp för att utreda fallen.

Dna-prover samlas in av FN i samverkan med de länder som deltar i fredsbevarande operationer. Antalet omtvistade fall av faderskap har ökat de senast åren. Från 12 anklagelser 2014, till 56 förra året.

– Varje misstanke mot vår personal underminerar värdet och uppoffringarna hos dem som tjänar FN med stolthet och professionalism på några av de farligaste platserna på jorden, säger FN-talespersonen Stephane Dujarric.

Att bekämpa sexuella övergrepp inom FN – och att bistå de som utsatts – kommer fortsätta att vara ett prioriterat område under 2018, säger Stephane Dujarric. Han berättar att det mellan den 22 februari och den 31 december 2017 har inkommit 40 anklagelser om sexuella övergrepp inom FN. 15 av fallen rör de fredsbevarande operationerna. Han påpekar dock att FN har 90 000 uniformerade soldater och 95 000 civilanställda och säger att detta alltså absolut inte gäller alla.

FN har sedan 2014 i samarbete med de medlemsländer som sänder ut soldater använt dna-test för att avgöra omtvistade faderskap. FN-personal testar mor och barn, och soldatens hemland testar den misstänkte fadern. Förslag har funnits på att upprätta en databas över all FN-personal men detta har hittills inte blivit verklighet.

­– Det är hög tid att vi inför dna-tester, säger Victoria Cabrera Balleza, internationell samordnare för det globala nätverket av kvinnliga fredsbevarande soldater.

Hon menar att dna-test borde vara obligatoriska för all personal – civil liksom uniformerad – redan innan de börjar arbeta. Hon tycker inte att sådana tester vore att peka ut all FN-personal som tänkbara förövare.

– Istället borde det tolkas som ett uttryck för ärlighet och viljan att tjäna. Men dna-tester får inte bli det enda sättet att motverka sexuellt utnyttjande och övergrepp, säger Victoria Cabrera Balleza.

Hon anser att det måste finnas en konstant dialog med de länder som bidrar med FN-soldater om vikten av att utreda misstänkta sexuella övergrepp och att straffa förövarna.

– Det är dags för FN och dess medlemsstater att kraftsamla; att använda alla tänkbara metoder och ställa upp med medel för att få ett slut på övergreppen. Att fördöma räcker inte, säger Victoria Cabrera Balleza.

Sanam Naraghi-Anderlini, grundare av och chef för International Civil Society Action Network, ICAN, berättar att förslag om att dna-testa de fredsbevarande styrkorna väcktes första gången 2005.

Kritiken mot idén har bland annat handlat om att det är integritetskränkande, och det finns en rädsla för vad proverna kan användas till. Och den här kritiken har relevans, säger Sanam Naraghi-Anderlini. Men hon menar att mer måste göras för att skydda redan utsatta människor i konfliktområden från övergrepp.

Sanam Naraghi-Anderlini, som fungerar som rådgivare till FN i frågor om kvinnor och konflikt, har flera förslag på hur FN kan gå vidare:

Först och främst bör FN utbilda och informera både den civila och militära personalen mer om sexuella övergrepp och införa frivilliga dna-prov.

För det andra bör man under anställningsförfarandet och utbildningen inför ett FN-uppdrag klart och tydligt framföra att om en FN-anställd misstänks för sexuella övergrepp kommer personen direkt att stängas av utan lön. Om anklagelserna visar sig stämma, får personen sparken och FN kommer verka för att vederbörande ställs inför rätta i sitt hemland.

För det tredje bör någon som känner till att sexuella övergrepp har skett men inte rapporterar straffas för det.

För det fjärde bör de länder som bidrar med personal till FN lova att de snabbt och beslutsamt kommer att agera mot sexuella övergrepp och för det femte så bör flera kvinnor, särskilt i högre ställning, anställas inom organisationen.

Att kvinnor, flickor, pojkar och män exploateras av de som skickats för att skydda dem är bland de lägsta brotten i världen, menar Sanam Naraghi-Anderlini.

 

Thalif Deen