Litet fokus på migrationens grundorsaker

Rom, 171108 (IPS) – Att antalet migranter och flyktingar i världen har ökat snabbt är välkänt. Samtidigt diskuteras mer sällan de grundorsaker som gör att många miljontals människor tvingas bryta upp och lämna sina hem.

Den internationella migrationen uppgick sammanlagt till 244 miljoner människor 2015, en ökning med 40 procent jämfört med år 2000. Även antalet flyktingar, internflyktingar och asylsökanden har ökat – och låg på 63,5 miljoner i slutet av 2015.

Dessa siffror är inte nya utan har återkommande citerats av experter. Specialiserade organ har dessutom förklarat vilka som är de främsta anledningarna till ökningen.

Den migration som uppkommer på grund av klimatförändringar har nu börjat nå en krisartad nivå, skriver Robert Glasser, FN:s generalsekreterares särskilda representant för katastrofriskreducering, och William Lacy Swing, chef för FN:s migrationsorgan, IOM, i ett gemensamt uttalande.

De påpekar att närmare 20 länder under de senaste 18 månaderna har deklarerat krisläge på grund av torkor och katastrofer som har tvingat miljontals människor på landsbygden att överge sina hem. Experterna skriver vidare att många av dessa människor nu tvingas försöka bygga upp sina liv igen i slumliknande områden i städer.

Under de senaste två åren har fler människor tvingats bort från sina hem på grund av extrema väderfenomen än på grund av konflikter. Enligt organisationen Internal Displacement Monitoring Centre tvingades fler än 40 miljoner människor bort från sina hem på grund av översvämningar, stormar, jordskalv, vulkanutbrott eller jordskred under 2015 och 2016.

Robert Glasser och William Lacy Swing påpekar samtidigt att dessa siffror inte inkluderar alla de människor som varje år tvingas flytta på grund av mer långsiktiga miljöproblem, och inte heller alla de miljontals människor som drabbats av katastrofer men saknar möjligheter att flytta för att undgå konsekvenserna.

Samtidigt understryker FN:s livsmedelsprogram, WFP, i en ny rapport att det största antalet flyktingar i världen kommer från länder där det både råder brist på mat och pågår väpnade konflikter. Dessutom, skriver rapportförfattarna, har fattigdom och brist på mat en tendens att öka riskerna för, och intensiteten i, väpnade konflikter.

Enligt WFP är brist på mat och resurser två av de främsta skälen till att människor från Bangladesh och östra och västra Afrika lämnar sina länder, medan bristen på säkerhet är den främsta orsaken att människor flyr från Afghanistan och Syrien.

De långvariga konflikterna i Afghanistan och Syrien har dessutom lett till färre arbetstillfällen och en minskad tillgång på mat, vilket också bidrar till att människor tvingas på flykt från dessa länder.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, menar att världssamfundet bör arbeta mot de strukturella problem som gör att människor tvingas överge sina hem, genom att verka för att ge människor en möjlighet att ha ett bra liv i sina hemregioner. FAO understryker att migration inte ska vara något som människor tvingas till, utan något som görs frivilligt.

Enligt organet kan grundorsakerna till migrationen bemötas genom en utveckling av jordbruk och landsbygdsområden, genom insatser mot fattigdom, brist på mat, orättvisor och bristen på sociala skyddsnät, samt åtgärder mot miljöproblem. FAO slår även fast att åtgärder för klimatanpassning och skapandet av hållbara försörjningsmöjligheter skulle utgöra en viktig del i arbetet för att hantera de utmaningar som den ökande migrationen för med sig.

Baher Kamal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *