Klimatmöte i skuggan av rekordhöga koldioxidnivåer

Rom, 171107 (IPS) – På måndagen inleddes FN:s klimatmöte i Bonn, där världens ledare ska förhandla om hur stigande temperaturer och klimatförändringar ska kunna hejdas.

Som värd för mötet står den lilla önationen Fiji, som är mycket hotad av klimatförändringarna, tillsammans med FN och Tyskland. Organisatörerna säger sig ha stora förhoppningar om att mötet ska resultera i framsteg när det gäller genomförandet av Parisavtalet, som världens länder kom överens om 2015.

Nu är tiden inne för världens regeringar att öka takten i arbetet för en hållbar och klimatanpassad utveckling, sade Patricia Espinosa, chef för FN:s klimatorgan UNFCCC, inför mötet, som kommer att pågå fram till den 17 november.

Patricia Espinosa underströk att Parisavtalet nu ska genomföras och att den pågående konferensen ska klargöra hur världens länder ska kunna nå upp till målsättningarna.

-Det här mötet är oerhört viktigt, påpekade Patricia Espinosa i ett uttalande.

Hon uppmanade regeringar, den privata sektorn och civilsamhällets organisationer att vara beredda att samarbeta och anstränga sig ytterligare i arbetet för att Parisavtalet ska uppfyllas.

Strax innan klimatmötet inleddes kom samtidigt siffror från Meteorologiska världsorganisationen, WMO, som visade att halterna av koldioxid steg till rekordhöga nivåer under förra året. Enligt organet var nivåökningen jämfört med föregående år exceptionell.

-Vi har aldrig tidigare sett en sådan snabb ökning under ett år. Vi är verkligen inte på väg åt rätt håll, utan snarare på väg åt fel håll i förhållande till Parisavtalet, sade WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas, i samband med att den nya rapporten publicerades.

Baher Kamal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *