Kina och Indien väntas utöka samarbete

New Delhi, 160913 (IPS) – Enligt analytiker kommer de ekonomiska banden mellan Kina och Indien utgöra en av de mest viktiga bilaterala förbindelserna i världen år 2020. Även försiktiga beräkningar tyder på att handeln mellan Kina och Indien år 2020 kan vara större än handeln mellan USA och Kina.

Nära 37 procent av världens befolkning finns i Kina och Indien. Under de kommande tio åren kommer flest äldre i världen att bo i Kina medan Indien kommer att behöva skapa arbetstillfällen för världens största arbetande befolkning. De öppnar nya möjligheter för länderna att samarbeta.

Som grannländer har Kina och Indien en lång gemensam historia där de sammanlänkats genom kultur, vetenskap och handel.

De båda länderna utkämpade ett kort gränskrig 1962 vilket drabbade handel och investeringar. Men de senaste tio åren har de ekonomiska förbindelserna mellan länderna stärkts. Handeln mellan länderna uppgick till motsvarande tre miljarder dollar år 2000 och har nu vuxit till motsvarande 100 miljarder dollar. Det innebär enorma möjligheter för bolag och investerare i de båda länderna.

Både Kina och Indien har stärkt sina ekonomiska samarbeten med andra länder. De är båda medlemmar av Världshandelsorganisationen, Indien är en av de ursprungliga WHO-medlemmarna och Kina blev medlem 2001.

Det finns en uppsjö av affärsmöjligheter för Indien och Kina i sektorer som jordbruk, livsmedelsförädling, kapitalförvaltning, byggnation och infrastruktur, läkemedel, elektronik och IT, samt transport och logistik.

Kina har också en stor underutnyttjad produktionskapacitet plus kapitalöverskott som kan användas på nya marknader. Indien med sina 1,25 miljarder invånare och bubblande entreprenörskap ger kinesiska investerare ett enormt utrymme för tillväxt.

Kina söker också ett ökat ekonomiskt samarbete med Indien i integrationen med grannländer som Bangladesh och Burma i projektet “den nya sidenvägen” som är en gigantisk handelssatsning.

Kina framträder redan nu som Indiens största handelspartner. Dock har Indien ett handelsunderskott i förhållande till Kina som har ökat från 1 miljard dollar 2001-2002 till drygt 48 miljarder dollar 2014-2015. Denna obalans väcker frågor om hur hållbar situationen är. Ländernas handelsdepartement undertecknade 2014 en femårig utvecklingsplan för ekonomiskt samarbete och handelssamarbete. Länderna har också samarbete kring järnvägar, smarta städer och utbildning.

Kina och Indien tillhör också de 21 länder i Asien har anslutit sig till en ny investeringsbank för infrastruktur – Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar – som erbjuder regionen en motvikt till finansiella institutioner som Världsbanken, vilken domineras av västvärlden.

Även om Indien är kritisk till Kinas expansionspolitik runt Indiska oceanen och i Sydkinesiska havet är landet angeläget om att ha starka band till Kina. Länderna bedriver bilateralt samarbete inom infrastruktur, industri, kommunikation och energi. Både Indien och Kina samarbetar även i större sammanhang som G20 och Brics.

Analys av Neeta Lal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *