Utbredningen av palmoljeplantager fortsätter

Honolulu, 160914 (IPS) – Palmoljeplantagerna fortsätter att breda ut sig i framför allt Asien och Latinamerika. Men kritiken är hård mot plantagerna, som anses tränga undan människor, djur och värdefulla skogar. Effekterna av palmoljeplantagerna var en av de frågor som… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Emilio Godoyer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *