Ständig kamp om vattnet för befolkningen i Burma

Htita, 160527 (IPS) – För två veckor sedan fick befolkningen i den lilla burmesiska byn Htita för första gången tillgång till en ordentlig vattenbrunn. Men för många miljoner andra burmeser är det fortfarande en daglig kamp att få tag på rent vatten.

Htita ligger i ett torrt område och byns bambuhus omges av snustorra jordar och uttorkade vattentäkter. Lei Lei Win är en ung kvinna i byn som nu kan gå med sina två gula 20-liters-behållare för att fylla på vatten vid brunnen. Sedan den nya brunnen kom på plats tar det bara ett par minuter för henne att hämta det vatten som familjen behöver för att dricka, tvätta sig och göra mat. Vattenbehållarna bär hon med hjälp av en stång över axlarna och vanligtvis går hon till brunnen två gånger om dagen.

-Jag sparar massor av tid. Tidigare var jag tvungen att gå mycket längre för att hämta vatten, säger Lei Lei Win.

Det är dock inte landets myndigheter som ligger bakom den nästan två hundra meter djupa brunnen. Finansieringen stod en affärsman som är bördig från byn för, tillsammans med en resebyrå som ägs av en holländare som donerar pengar för brunnsborrningar i landets torraste områden.

Htita ligger ett par timmar med bil från Burmas största stad Rangoon. Mellan Rangoon och Htita ligger byn Kawa, en ort där många bybor har det lite bättre. Men bara ett fåtal boende i Kawa har råd att betala de motsvarande dryga 200 kronor i månaden det kostar att få vatten från en närliggande vattentäkt pumpat till en vattentank vid deras hem.

Enligt en folkräkning som gjordes i Burma för två år sedan var en tredjedel av hushållen i landet fortfarande beroende av vatten från “icke-utvecklade” vattenkällor. Många av landets 51,5 miljoner invånare saknar samtidigt tillgång till spolbara toaletter medan bara en knapp tredjedel av hushållen har tillgång till elektrisk belysning.

Samma undersökning visade att den förväntade medellivslängden i Burma är lägre än i många andra länder i regionen. En av anledningarna är bristen på rent dricksvatten och mat – och återkommande torkor eller skyfall.

Burmas centrala delar är omgivna av berg och här finns en torr zon som är hem för en befolkning på närmare tio miljoner invånare. Här finns även många av de utmaningar landet står inför när det gäller tillgången på vatten – en opålitlig nederbörd som bara förvärras och brist på strategier för hur man ska kunna hantera vattenresurserna och extrema väderfenomen.

-Det finns gott om vatten i Burma, men brist på infrastruktur och elektricitet. Det är av det skälet som bristen uppstår år efter år, säger Andrew Kirkwood, vid fonden Livelihoods and Food Security Trust Fund, Lift, som arbetar för de fattiga på Burmas landsbygd.

Närmare 90 procent av den årliga nederbörden i Burma kommer under regnperioden som infaller mellan juni och oktober.

I år har vattenbristen i landets torra zon förvärrats på grund av att det regnade mindre än vanligt under förra året, vilket ledde till att mindre vatten blev lagrat. Dessutom har väderfenomenet El Niño lett till högre temperaturer i år, vilket gjort att mer vatten än vanligt har avdunstat.

I andra delar av landet har vattenbristen ofta berott på motsatsen – för hård nederbörd som resulterat i översvämningar. Efter den svåra cyklonen Nargis 2008 drabbades landet av en ny katastrof förra året då stora områden i Burma drabbades av kraftiga och ihållande regn som resulterade i dussintals dödsfall och att närmare två miljoner hektar risfält förstördes eller skadades.

Båda fenomenen – torkor och översvämningar – slår hårt mot jordbruket och leder till att fler drabbas av undernäring. Enligt en studie som Lift gjorde 2013 led nästan en femtedel av befolkningen i Burmas torra zon av undernäring, och siffrorna var ännu högre bland barnen.

Samtidigt slår både organisationer och internationella organ fast att det stora problemet i Burma är den bristande planeringen av landets vattenresurser. FN-siffror tyder på att endast fem procent av Burmas vattenresurser utnyttjas, samtidigt som en ökad urbanisering och landets återinträde i den globala ekonomin efter flera decennier av diktatur driver upp efterfrågan.

Landets nya civila regering under dess faktiska ledare Aung San Suu Kyi står därmed inför stora utmaningar, om man ska lyckas få ytterligare fart på tillväxten.

Trots den bristande tillgången på vatten står jordbrukarna i landets torra zon bakom det mesta av produktionen av bland annat baljväxter. Om denna resurs skulle kunna förbättras ytterligare skulle regionen få en än större ekonomisk betydelse.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.

Sara Perriaer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *