Nya och gamla vaccin utom räckhåll för många

New York, 160530 (IPS) – Ett vaccin mot malaria kan äntligen vara inom räckhåll. Samtidigt når många redan existerande vacciner inte ut till dem som har störst behov av att få tillgång till dem.

Ett omfattande utbrott av gula febern i Angola visar hur snabbt dödliga infektionssjukdomar åter kan få fäste när det uppstår allt större luckor i vaccinationsprogrammen.

Tidigare i förra veckan konstaterade WHO-chefen Margaret Chan att utbrottet av den dödliga sjukdomen i Angola skedde trots att ett vaccin funnits tillgängligt i nästan 80 år.

-Sedan 1937 har det funnits ett säkert, billigt och effektivt vaccin som ger livslångs skydd mot gula febern. Vaccin mot gula febern bör användas i större utsträckning för att skydda människor som lever i de länder där sjukdomen är utbredd, sade hon.

Gula febern är dessvärre en av många sjukdomar som kan förhindras genom vaccinationer men som fortfarande inte har utrotats och där nya utbrott sker. Hittills är det endast smittkoppor som kunnat utrotas helt genom vaccinationer.

Polio är också på väg att utrotas genom vaccinationer och förra året förklarades Nigeria som sista land i Afrika fritt från polio.

-Vi är i slutskedet i kampen mot polio och väntar oss ett avbrott i spridningen av polio i Afghanistan och Pakistan, säger Jean-Marie Okwo-Bele, Världshälsoorganisationens vaccinationsansvarige, till IPS.

Afghanistan och Pakistan är de enda länderna i världen där polio fortfarande sprids.

I april presenterades en ambitiös plan för att lansera ett nytt poliovaccin, eftersom det inte längre behövs ett vaccin för poliovirus typ 2 som utrotades 1999, enligt Jean-Marie Okwo-Bele. -Bara under det gångna året har vi nästan kunnat säkra tillgången till denguevaccin, malariavaccin och snart även ebolavaccin, säger han.

Jean-Marie Okwo-Bele menar att ett tuberkulosvaccin kommer att finnas tillgängligt om fem till tio år och kan bli ett viktigt verktyg i kampen mot antibiotikaresistens.

Men trots att nya och utlovade tillägg till vaccinlistan ger hopp är en del utvecklingsländer oroade över att höga kostnader, särskilt när det gäller nyare vacciner, ska innebära att många barn inte kan dra nytta av framstegen.

Den nyckfulla och slutna vaccinmarknaden domineras av en handfull stora läkemedelsföretag. Förra året bad flera regeringar i utvecklingsländer WHO om hjälp att ta sig igenom inköpsprocesser.

Jean-Marie Okwo-Bele säger till IPS att länder utan förhandlingsstyrka betalar betydligt mer för vacciner än andra länder. Länder i södra Afrika har betalat mer för vacciner än andra länder med högre inkomster.

För att ta itu med problemet har Världshälsoorganisationen skapat en egen databas med uppgifter om vad regeringar betalar för vaccin.

Det är främst barn i länder som drabbats av konflikter som inte får tillgång till vaccin – två tredjedelar av alla barn i länder som är helt eller delvis påverkade av konflikter har inte fått grundläggande vaccin, enligt Unicef.

Priserna på vaccin har förhandlats ned för världens fattigaste länder genom det internationella vaccinationsprogrammet Gavi, FN:s barnfond Unicef och Gates Foundation.

Regeringar och organisationer som är verksamma i länder som är drabbade av konflikter är endast berättigade till ett lägre vaccinpris som förhandlats fram av Gavi om landet i fråga räknas till de minst utvecklade länderna i världen, enligt Kate Elder, rådgivare i vaccinfrågor på Läkare utan gränser. Jemen som räknas till de minst utvecklade länderna i världen kan köpa vaccin billigare men inte Syrien till exempel.

-Det handlar om sunt förnuft. Humanitära organisationer borde få möjlighet att köpa vaccin till de lägsta priserna globalt sett. Hittills har det inte funnits någon sådan modell. Det första man gör i en humanitär krissituation i ett flyktingläger är att vaccinera mot mässlingen, eftersom det är mycket farligt att få mässlingen när du befinner dig i ett flyktingläger, säger Kate Elder.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Lyndal Rowlands

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *