Lång värmebölja slår hårt mot Sri Lanka

Vavuniya, 160411 (IPS) – April är en mycket varm månad på Sri Lanka, men årets värme är exceptionell. Det har påverkat elproduktionen och nyligen blev alla landets skolbarn beordrade att avstå från utomhusgymnastik på grund av hettan.

I samband med den månadslånga värmeböljan har landet drabbats av elavbrott. Främsta skälet är problem med ett koleldat kraftverk, men personal vid elbolaget CEB har även medgett att kapaciteten på vattenkraftverken är så låg att landets elbehov inte kan mättas om inte extra energikällor används.

I landets södra delar har vattendistributörer meddelat att befolkningen kommer att drabbas av avstängda kranar eftersom man vid pumpstationer tvingas försöka hantera låga vattennivåer.

Nyligen skickade dessutom utbildningsminister Akila Virag Kariyawasam ut en mycket ovanlig uppmaning då alla statliga skolor ombads att avstå från idrottsaktiviteter utomhus åtminstone fram till slutet av april. Detta på grund av de mycket höga temperaturerna.

Inför det kommande aprillovet har eleverna dessutom uppmanats att hålla sig inomhus för att skydda sig mot den heta solen. Enligt myndigheterna väntas värmen hålla i sig under april, med temperaturer som ligger tre grader över det normala under dagtid, och två grader över det normala under nätterna.

Enligt meteorologer ligger den årliga genomsnittstemperaturen i landet på 28,5 grader Celsius. Under andra veckan i mars var dock temperaturerna betydligt högre i flera städer i landet, med bland annat 37 grader i Anuradhapura och 36 grader i Jaffna och Ratnapura.

Experter har inte kunnat ge någon exakt förklaring till de ovanligt höga temperaturerna.

-Förändrade vindriktningar över Indiska oceanen skulle kunna vara en av anledningarna, säger Sarath Premalal, vid landets meterologiska myndighet.

Andra bidragande faktorer är ett bristande molntäcke, stigande havstemperaturer på grund av väderfenomenet El Nino samt solens position, som är rakt ovanför ön.

Den torra hettan förväntas avta i samband med den monsun som väntas framåt mitten av maj, men hålla i sig fram till dess.

Värmeböljan slår mot en rad sektorer, däribland jordbruket. Dessutom är nivåerna i fler av landets vattenreservoarer redan betydligt lägre än normalt.

Athula Wanniarachchi, som är ordförande för ingenjörsfacket vid elbolaget CEB, menar att strömförsörjningen borde stängas av en timme om dagen i landet. -Det här är den värsta torkan vi upplevt på fem års tid och folk behöver förstå hur allvarlig situationen är, säger han.

Förra veckan stängde CEB av strömmen en timme vid tre olika tillfällen, men tvingades sedan upphöra med detta på order av regeringen.

Myndigheterna överväger att öka elproduktionen med hjälp av dieselgeneratorer. Sedan 2014 står kolkraften för drygt 40 procent av elproduktionen i landet, oljan för 38 procent, medan vattenkraften står för runt 17 procent.

Redan nu har priserna på vissa varor börjat stiga och tidigare erfarenheter har visat att extrema väderfenomen lett till minskade skördar. Efter att landet drabbats av en mindre torka 2014 minskade risproduktionen med 19 procent jämfört med föregående år, enligt en analys gjord av FN:s livsmedelsorganisation FAO. Detta ledde samtidigt till att priserna på ris ökade med 23 procent under året.

I distriktet Vavuniya, där en stor andel av befolkningen livnär sig som jordbrukare, känner många till de stora faror som extrema väderfenomen utgör. Efter torkan 2014 genomförde FAO tillsammans med lokala myndigheter en undersökning som visade att över 768 000 människor i landets nordliga och västra provinser löpte risk att drabbas av matbrist, vilket var dubbelt så många som året innan. Rapportförfattarna uppmanade samtidigt myndigheterna att genomföra åtgärder för att minska riskerna i samband med nya liknande situationer. En uppmaning som fortfarande inte tycks ha följts.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Amantha Perera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *