Kraftigare stormar att vänta i kuststaden Beira

Beira, 160411 (IPS) – Cykloner, översvämningar och ett ökat antal stormar hotar att utplåna Moçambiques näst största stad Beira. Kuststaden är strategiskt viktig för inlandsnationer som Zimbabwe och Zambia.

Joaquim Zimazi från kvarteret Ponta Gea i Beira berättar för IPS att han såg hemmet svepas bort av en tidvattenvåg förra året.

-Det här ilskna havet kommer att sluka oss levande, säger han.

I de flesta kustnära samhällen används sandsäckar för att bygga vallar. Men en del vallar börjar ge efter i takt med att havsnivåerna stiger.

Det beräknas att fler än 55 000 invånare i Beira kan förlora sina hem under de kommande tio åren till följd av extremt svåra väderförhållanden. Experter kopplar de våldsamma stormarna, översvämningarna och cyklonerna i staden till klimatförändringarna. Enligt Moçambiques nationella institut för katastrofhantering har antalet naturkatastrofer ökat i landet under de senaste trettio åren.

Staden Beira byggdes på 1800-talet av portugiser och byggdes för 30 000 invånare. I dag har staden över 400 000 invånare och de flesta bor i dåligt planerade bosättningar som är sårbara för klimatförändringar.

-Havet förstörde mitt hus och jag kunde inte göra någonting för att rädda det. Vi försökte använda sandsäckar som barrikad, men det hjälpte inte, säger Joaquim Zimazi.

I mars i år var delar av Beira avskurna från resten av staden till följd av översvämningar efter kraftiga regn. Nyhetssajten Club of Mozambique rapporterade om att avlopp svämmade över och förorenade dricksvatten.

-Situationen är outhärdlig för fattiga. Vi har försökt att bygga barrikader eller tillfälliga murar mot havet genom att använda säckar fyllda med sand och stenar, men det räcker inte, säger Mussa Joanne, en annan av stadens invånare.

Kerry Emanuel, professor i meteorologi på ansedda universitetet MIT, gjorde 2013 i samarbete med konsultfirman Industrial Economics i Massachusetts en riskanalys gällande tropiska cykloner och stigande havsnivåer i Beira. Resultatet, som visar att kraftigare stormar är att vänta, är i överensstämmelse med FN:s klimatpanels prognoser. Att förstärka vallar och att bygga nya är några av de föreslagna åtgärderna för klimatanpassning.

Dräneringssystemen och kustskyddet är för närvarande inte tillräckligt för att skydda invånarna från översvämningar.

Det holländska forskningsinstitutet Deltaresa har tillsammans med stadens myndigheter tagit fram en plan för klimatanpassning som ska ha genomförts fullt ut 2035.

Stadens borgmästare, Daviz Simango, meddelade nyligen att 120 000 invånare som bor i lågt belägna kustområden kommer att förflyttas till högre belägna områden. Enligt Daviz Simango kommer anpassningen att kosta motsvarande 100 miljoner dollar och kräva stöd från den privata sektorn.

Enligt Peter Letitre vid Deltares planeras bostäder i högre belägna områden i Beira. Förbättrade dräneringssystem är också en del av planen. Tidigare har okontrollerad markanvändning lett till en oordnad stadsutveckling i Beira.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Andrew Mambondiyani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *