Flickor tar strid mot orättvisor i Bangladesh

Rangpur, 140825 (IPS) – Diskrimineringen av kvinnor är mycket utbredd i Bangladesh, och en majoritet av landets flickor blir bortgifta innan de hunnit fylla 18 år. Samtidigt engagerar sig allt fler ungdomar mot orättvisorna i olika gräsrotsrörelser.

16-åriga Shima Aktar, från distriktet Rangpur i Bangladesh, hade ett bra liv fram till för fem år sedan. Då beslutade hennes religiöst konservativa pappa att hon skulle sluta skolan och förbereda sig på att gifta sig med en äldre man.

Men istället för att följa pappans vilja fick Shima Aktar stöd av en lokal avdelning av projektet Kishori Abhijan, en Unicef-anknuten rörelse som bedriver undervisning för ungdomar med fokus på genderfrågor och diskriminering. Sedan dess är Shima Aktar själv en aktivist i en stor och bred rörelse som flickor över hela landet har engagerat sig i och som syftar till att förändra de traditionella könsrollerna.

Det finns många olika gräsrotsrörelser i landet där kvinnors rättigheter och sociala frågor står i fokus. Vissa av grupperna använder sig av teaterföreställningar som vänder sig till föräldrar, politiker och andra inflytelserika personer.

I Rangpur satte organisationen CMES nyligen upp en föreställning för allmänheten där budskapet var att systemet med hemgift måste avskaffas.

Konflikter kring hemgiften är ett gissel för många tusentals bangladeshiska kvinnor. Enligt landets största kvinnoorganisation, Bangladesh Mahila Parishad, dödades 330 kvinnor i hemgifts-relaterat våld bara under 2011. Ofta är orsaken till våldet att kvinnornas familjer inte lyckats betala hela hemgiften för sina döttrar.

Mohammed Rashed vid CMES menar att utbildning och informationsspridning är det bästa sättet att motverka våld mot kvinnor.

-Genom att engagera föräldrar, lärare, politiker samt lokala och religiösa ledare i olika kampanjer har vi lyckats åstadkomma positiva förändringar, säger han till IPS.

Enligt Unicef ingår runt 600 000 ungdomar i olika utbildningssatsningar med fokus på frågor som rör bland annat barnäktenskap och preventivmedel.

Organisationen Unnayan Onneshan rapporterar att en majoritet av de tillfrågade i olika delar av landet hävdar att systemet med hemgift har blivit mindre vanligt under de senaste åren.

Den bangladeshiska regeringens satsningar på att få fler flickor att gå i skolan har även gett resultat. År 1994 infördes ett program där unga flickor började erbjudas ett litet bidrag i utbyte mot att de gick kvar i skolan. Numera skrivs hela 97 procent av landets flickor in i grundskolan, vilket är en av de högsta siffrorna i den fattiga delen av världen. Landet har även gjort stora framsteg när det gäller tillgången på preventivmedel, och antalet utbildade barnmorskor på landsbygden har snabbt ökat.

Samtidigt finns det mycket kvar att göra för jämställdheten.

-Trots de imponerande framsteg som gjorts så fortsätter diskrimineringen av flickor och kvinnor – vilket resulterar i oacceptabelt många graviditetsrelaterade dödsfall och att många flickor hoppar av skolan i högstadiet, säger aktivisten Shireen Huq vid kvinnoorganisationen Naripokkho.

Hela 66 procent av Bangladeshs flickor blir dessutom bortgifta innan de hunnit fylla 18 år, vilket är ett av de högsta talen i världen.

Shireen Huq menar att kampen för jämställdhet möter många hinder i samhället.

-Den politiska viljan saknas, andra utmaningar är bristen på institutionella satsningar och att inte tillräckligt med resurser satsas, säger Shireen Huq.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Naimul Haq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *