Flera små satsningar kan rädda många liv i Honduras

Tegucigalpa, 140120 (IPS) – Livet har förändrats dramatiskt för en kvarts miljon människor som lever i fattiga kvarter i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Tack vare ett internationellt projekt löper befolkningen nu en betydligt mindre risk att förlora sina liv och hem på grund av jordskred eller andra klimatrelaterade katastrofer.

Projektet går under namnet 100×100-planen, vilket syftar till de 100 arbetsinsatser som genomförts under lika många dagar. Det har finansierats av Centralamerikanska banken för ekonomisk integration, Cabei.

-Innan denna bro byggdes så blev vårt område helt isolerat när det regnade, säger Xiomara Castellanos, som bor i det fattiga området Mololoa.

Hon pekar stolt mot en nybyggd bro som löper över den lilla flod som går genom kvarteret.

-Tidigare brukade vi ta oss ner för berget barfota för att kunna ta oss över floden. Floden sväller kraftigt under vintern och har svept med sig flera hus, berättar Xiomara Castellanos för IPS.

De hundra projekten är små var för sig, men har genomförts över hela huvudstaden, där 1,8 miljoner människor bor. Tegucigalpa var en av de städer som drabbades värst då orkanen Mitch slog till 1998 – en katastrof där 11 000 människor förolyckades, och där ytterligare 8 000 människor fortfarande är saknade. Huvudstaden ligger i en bergskedja vars högsta nivå är 1 300 meter över havet och det finns platser där ruinerna efter orkanens härjningar fortfarande står orörda.

De områden som ingått i projektet är de allra fattigaste. I dessa områden bor befolkningen på bergssluttningar som snabbt kan drabbas av jordskred i samband med riklig nederbörd. Men satsningar som nu har genomförts har åtminstone minskat riskerna.

Bron som har byggts över floden i Mololoa gör det möjligt för de fem tusen invånarna i området att snabbt ta sig fram och tillbaka till sina hem – men också snabbt evakuera om en naturkatastrof slår till.

-Tidigare kunde inte de fordon som transporterar varor komma upp till oss och när våra barn blev sjuka tvingades vi bära dem nedför berget och vada genom vattnet, berättar Xiomara Castellanos.

Tack vare bron kan nu alla försäljare ta sig fram till området, liksom kollektivtrafiken.

Johan Meza som arbetar inom projektet berättar att andra projekt som genomförts är dikesutgrävningar, avloppskonstruktioner, byggen av trappor, evakueringsvägar, gångbroar och kanaler som kan samla upp vatten vid kraftiga regn.

Satsningen har genomförts i samarbete med bland annat Japans utvecklingsmyndighet Jica och FN:s utvecklingsorgan UNDP.

Ett av de områden där faran för jordskred är som störst är den stora kåkstaden La Villanueva, med 120 000 invånare, där byggnaderna ligger längs bergssluttningen. Där har man inom projektet bland annat satsat på att bygga fördämningar, diken och kanaler. Gatorna har dessutom fått beläggning och en nybyggd trappa ser till att befolkningen kan ta sig till platser som tidigare var onåbara under regnsäsongen.

-Vi brukade ta oss ner för berget på alla fyra för att nå fram till bussen. När det hade regnat var det en enda lervälling, så du förstår hur jobbigt det var för oss, säger María Elena Benítez till IPS, samtidigt som hon pekar på den nybyggda trappa som befolkningen här väntade på i flera decennier.

Tegucigalpas borgmästare Ricardo Álvarez påpekar att satsningen på att minska risken för jordskred är mycket viktig.

-En störtskur kan innebära skillnaden mellan liv och död med tanke på de naturkatastrofer som hotar, säger han till IPS.

Álvarez säger att resultaten redan är tydliga. År 2010 rapporterades 12 dödsfall i samband med hårda regn och jordskred i Tegucigalpa. Förra året rapporterade dock bara ett dödsfall.

Inom nästa fas i projektet kommer man att fokusera på att utbilda människor i utsatta områden om hur de ska agera i samband med en naturkatastrof. Ett av målen är att fler ska veta vilka evakueringsvägar som finns tillgängliga.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(a)ipsnews.net och meddela att ni använt den.

Thelma Mejíaer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *