Tillgång på mat en avgörande framtidsfråga enligt FAO

Rom, 120608 (IPS) – Deltagarna vid det globala miljömötet i Rio de Janeiro måste fokusera på de hungrande i världen, enligt en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Detta eftersom tillgång på mat och möjligheten att skapa en… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Sabina Zaccaro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *