Ökad öppenhet kring korruption inom Världsbankens projekt

Washington, 120604 (IPS) – Världsbanken har börjat publicera information om företag som gjort sig skyldiga till bedrägerier och korruption inom projekt finansierade av banken. Flera organisationer hyllar beslutet och menar att det är ett viktigt steg mot en ökad transparens.

-Det här är ett viktigt steg för Världsbanken. Organisationer, företag och regeringar kan nu lättare se mönster när det gäller bedrägeri och korruption. Och viktigast av allt, det gynnar de fattiga, eftersom man motverkar att resurser stjäls från utvecklingsländerna, säger Eric LeCompte, från paraplyorganisationen Jubel 2000 i USA, som arbetar för internationella skuldavskrivningar.

-Världsbanken håller en hård linje mot korruption och vi tror att en större öppenhet måste vara en del av detta arbete, säger Sri Mulyani Indrawati, operativ chef för Världsbanken.

Under de senaste tio åren är det just korruption som Världsbanken utpekat som det största hindret för ekonomisk och social utveckling. “Om bedrägeri och korruption inte tyglas kan det urholka förtroendet bland givarländer och mottagarländer och leda till ifrågasättande av effektiviteten när det gäller internationellt utvecklingsarbete,” har Världsbanken slagit fast.

Sanktionssystemet för företag inblandade i korruption inrättades inom Världsbanken 1999 och mer än 350 företag och individer har sedan dess blivit föremål för sanktioner och i de allvarligaste fallen har företag blivit avstängda från projekt som finansieras av Världsbanken. Tidigare publicerades enbart namnen på företagen som stängdes av, men nu publicerar Världsbanken även bakgrunden till åtgärderna.

Den senaste veckan har åtta fall av korruption offentliggjorts av Världsbanken. Den amerikanska konsultfirman Team, det italienska energi- och utbildningsföretaget De Lorenzo of America, det afrikanska kraftbolaget Income Electrix, den indiska läkemedelstillverkaren M/S Concept samt det kinesiska byggföretaget Zhonghao finns bland de utpekade.

Dessa företag stängs av från Världsbankens projekt i en period om ett eller två år men har möjlighet att åter bli aktuella för samarbeten om de kan visa på förbättringar.

-Vi välkomnar varmt Världsbankens publiceringar. Att veta vilka företag som stängts av är bra men att få kunskap om varför är avgörande i kampen mot bedrägeri och korruption, säger Heather Lowe, från Washington-baserade Global Financial Integrity.Carey L. Biron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *