Mubaraks kumpaner fortsatt fria och rika

Kairo, 120402 (IPS) – Flera efterlysta tidigare medlemmar av Hosni Mubaraks regim i Egypten befinner sig fortfarande på fri fot, ett år efter att presidenten tvingades bort från makten. Och egyptiska åklagare kommer inte åt deras illegalt intjänade rikedomar.

Under Mubaraks styre kunde landets toppolitiker och affärsmän med nära kontakter med regimen lägga beslag på offentliga tillgångar och dra nytta av monopol på vissa varumarknader. Åklagare menar att den forna eliten i landet kunde berika sig med hjälp av sina kontakter i form av bland annat generösa avtal och privatiseringar.

Efter upproret i landet som innebar ett slut på Mubaraks 30-åriga maktinnehav införde egyptiska åklagare reseförbud för regimens företrädare och nära vänner, samt frös deras tillgångar. Landets utrikesdepartement kontaktade dessutom företrädare för olika regeringar i världen med en begäran om att de skulle spåra upp och frysa tillgångarna för personer som misstänktes för korruptionsbrott i Egypten.

Men trots detta så lever i dag hundratals av den forna regimens vänner i frihet, och kritiker menar att många av dem dessutom lever gott på oärligt intjänade pengar. En del av dem som anklagas för korruption och maktmissbruk har ännu inte åtalats, medan andra är internationellt efterlysta.

-Mubaraks medarbetare gömmer sig inte precis. Vi känner till var flera av dem bor och var de arbetar. Men det verkar som att ingen försöker få tag i dem, säger företagsjuristen Amir Marghany, som är expert på korruption.

Tidigare i år väckte det ramaskri i Egypten när det framkom att Mubaraks tidigare finansminister Youssef Boutros-Ghali hade deltagit vid ett forum som hölls vid London School of Economics. Boutros-Ghali ses av många som den främste företrädaren för den tidigare regimens vana att berika sig på de fattigas bekostnad. Han flydde till Storbritannien strax efter att Mubarak hade störtats, och har i sin frånvaro av en domstol i Kairo dömts till 30 års fängelse för maktmissbruk och plundring av offentliga resurser.

-Vi vet att han bor i London, men hittills har ingen lyft ett finger för att få tag i honom, säger Marghany.

Han menar att såväl de lokala som de internationella medierna har skapat ett intryck av att det pågår en världsomfattande jakt på Mubaraks närmaste män och att deras tillgångar har frusits. I verkligheten är det dock bara ett fåtal länder som har beslutat att frysa dessa tillgångar, och i de fallen gäller det bara Mubaraks familj och hans allra innersta krets.

Lokala analytiker ifrågasätter dessutom de egyptiska myndigheternas agerande. Åklagarna har riktat in sig på presidentens son Gamal Mubarak och hans anhang, medan politiker och affärsmän som har kopplingar till det styrande militärrådet har sluppit undan.

-Den gamla regimen styr fortfarande föreställningen och det framstår som att de har ekonomiska intressen i de personer som anklagas för korruption, och inte är entusiastiska inför tanken på åtala dem eller återföra deras stulna pengar, säger Amr Adly, vid organsationen Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR.

Flera gamla regimföreträdare har åtalats, däribland Mubarak själv och hans två söner, men många domar har av oklara skäl försenats. Vissa individer har dessutom undgått granskning.

Dit hör Mahmoud Mohieldin, som var Mubaraks investeringsminister mellan 2004 och 2010. Organisationer som arbetar mot korruption menar att Mohieldin uttnyttjade sin position i samband med ett impopulärt privatiseringsprogram som ledde till att offentliga tillgångar såldes till utländska investerare till klara underpriser.

Mohieldin har bott i USA sedan han fick ett toppjobb hos Världsbanken i oktober 2010. Trots att flera anklagelser riktats mot honom om finansiella oegentligheter i hemlandet har inget åtal väckts mot Mohieldin.

Juridiska experter menar att vissa länder är ovilliga att agera mot Mubaraks gamla vänner innan det har slagits fast att korruptionsanklagelserna är väl underbyggda, och innan man kan vara säkra på att de anklagade personerna får rättvisa rättegångar.

Cam McGrath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *