Pappersbruk i USA övergår till koldioxidneutral produktion

Park Falls, 091201 (IPS) – Ett pappersbruk i Wisconsin ska drivas utan fossila bränslen och ha en koldioxidneutral produktion inom tre år. Med hjälp av ny teknik har anläggningen hittills minskat sina årliga utsläpp av koldioxid med 92 000 ton.

USA:s största biodieselanläggning, som tas i drift 2012 i Park Falls i Wisconsin, kommer att stå för pappersbrukets elförsörjning. Elektricitet, ånga och varmvatten från anläggningen ska driva produktionen och koldioxid från biomassan ska tas tillvara av en närliggande fabrik.

Pappersproduktion är en viktig del av den amerikanska delstaten Wisconsins industri och har varit det sedan 1800-talet. Små pappersbruk, som drabbats hårt av den ekonomiska nedgången och höga energikostnader, har tvingats lägga ned. Det har slagit hårt mot små städer som Park Falls där cirka 300 personer av totalt 3 000 invånare arbetat inom industrin.

Anläggningen Flambeau River Papers var konkursmässig när den köptes av den nuvarande ägaren William “Butch” Johnson 2006. Han insåg att han var tvungen att minska energikostnaderna drastiskt för att få en lönsam produktion. Johnson lade upp en plan tillsammans med de anställda på fabriken för att driva bruket med hjälp av energi som utvinns ur biomassa – bark, sågspån och avverkningsrester – istället för fossila bränslen.

– Första året förlorade vi en massa stålar, runt 80 miljoner kronor. Förra året förlorade vi lite, runt 14 miljoner kronor. Men i år kommer vi tjäna runt 14 miljoner kronor, genom omläggningen, säger han.

Med hjälp av statliga lån och lån från riskkapitalister har han kunnat genomföra reparationer och lägga om produktionen från att använda kol som bränsle till att använda biomassa. Bland annat sparas energi genom att trämaterial lufttorkas mellan april till oktober för att sedan bli bränslepellets.

Anläggningens kollager tömdes i oktober i år och nu används istället naturgas. Användningen av fossila bränslen ska vara helt utfasad år 2012. Hittills har pappersbrukets årliga koldioxidutsläpp minskat med 92 000 ton, eller 30 procent, enligt delstatens energi- och miljödepartement.

Genom förbättringar i produktionen som föreslagits av anställda och genom att pappersbruket använder biomassa som bränsle har fabriken gjort besparingar på motsvarande 70 miljoner kronor per år i bränslekostnader.

*Denna text är en del av en serie artiklar om hållbar utveckling som tillkommit i samarbete mellan IPS – Inter Press Service och IFEJ – International Federation of Environmental Journalists.

Violet Snow*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *