Hiv-positiva spädbarn dör i brist på bromsmediciner

New York, 091201 (IPS) – De flesta hiv-positiva i västvärlden får tillgång till bromsmediciner – men i utvecklingsländerna dör en tredjedel av de barn som föds med hiv redan innan de fyllt ett år.

Hälften av alla hiv-positiva barn dör innan de fyllt två år och tre fjärdedelar av alla hiv-smittade barn dör innan de fyllt fem, visar en ny undersökning från FN.

– Är det moraliskt rätt att jag kan köpa mig överlevnad under mer än tre decennier för att jag har tillgång till de senaste medicinerna? Nej, alla borde kunna köpa sig liv på samma sätt som jag, säger Eric Sawyer, rådgivare inom FN:s program mot hiv, Unaids, som själv levt med hiv i närmare trettio år.

FN:s barnfond Unicef rapporterar att det skett vissa framsteg, 45 procent av de hiv-positiva mödrarna får nu bromsmediciner under graviditeten, jämfört med 10 procent år 2004. Men fortfarande smittas många barn av sina mammor – i utvecklingsländer överförs hiv-smittan från mammorna till barnen i 80 procent av fallen – i västvärlden handlar det om en till två procent.

Enligt experterna behövs det enkla, lättillgängliga och billiga hiv-test för spädbarn, ökad tillgänglighet av bromsmediciner för blivande mödrar och större satsningar av regeringar och läkemedelsföretag på att göra behandlingar tillgängliga för barn och spädbarn för att vända utvecklingen.

– Barns immunsystem regerar snabbare och mer effektivt på en behandling med bromsmediciner, jämfört med vuxna. Problemen är bristen på behandlingar som är anpassade till barn och som människor har råd med, säger Shaffiq Essajee, rådgivare i barnhälsofrågor vid välgörenhetsstiftelsen Clinton Foundation.

År 2004 kostade en behandling under ett år motsvarande 4 000 kronor för ett barn. Två år senare hade kostnaderna minskat kraftigt, till motsvarande 400 kronor för en behandling under ett års tid. Billiga mediciner är en nödvändighet, men löser inte alla problem.

– Det finns fortfarande ett stort behov av att kunna ställa en diagnos snabbt. Det är också många barn som faller ifrån efter att de testats och som aldrig får behandling – det gäller en tredjedel av alla hiv-positiva barn, säger han.

Ed Phillips, präst och ansvarig för ett aidsbekämpningsprogram i Kenyas huvudstad Nairobi, förklarar att tillgängligheten har en stor betydelse.

– Föräldrarna besöker kliniken en gång, för att testa sina barn, men har inte råd att betala ytterligare en bussbiljett för ett återbesök.

Han säger att det behövs lättillgängliga och enkla test som kan göras medan föräldrarna väntar.

– Kvinnorna måste också inse att de måste testa sig. Vi når aldrig barnen om vi inte kommer i kontakt med mödrarna. Genom att mödrarna hiv-testar sig kan vi hjälpa till att förhindra att smittan överförs till barnen, säger Deborah Birx, chef för ett globalt aidsbekämpningsprogram vid amerikanska smittskyddsinstitutet.

Mirela Xanthaki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *