Kraftig minskning av analfabetismen i Nicaragua

Managua, 090831 (IPS) – Efter en intensiv kampanj för ökad läs- och skrivkunnighet i Nicaragua är det nu endast fyra procent av den vuxna befolkningen som inte kan läsa och skriva, jämfört med 21 procent för två år sedan. Utbildningsdepartementets… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

José Adán Silva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *