Singapore: Äktenskapsmäklare kan bli metod mot låga födelsetal

Singapore, 080828 (IPS) – Singapores regering har redan försökt förmå landets unga att gifta sig tidigare och bilda familj genom att locka med skattelättnader och bonusprogram. Men eftersom resultaten har uteblivit tycks man nu vara beredda att satsa på en… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Kalinga Seneviratne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *