Yhteisöradio rauhan asialla Kolumbiassa

Belén de Los Andaquíes, Kolumbia 21.12.20 (IPS) Kolumbian vaikeakulkuisessa maastossa radio on pitkään ollut paras viestintäväline. Pienet yhteisöradiot, kuten Radio Andaquí, ovat sivistäneet ja viihdyttäneet syrjäseudun asukkaita niin sodan kuin rauhankin aikana. Radio Andaquí on toiminut vuodesta 1993 Amazonin sademetsävyöhykkeellä… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Laura Pulecio-Duarte