Afrika: En hårt drabbad kontinent vill se resultat vid klimatmötet

Bulawayo, 221108 (IPS) – Afrika står bakom mindre än fyra procent av de globala utsläppen av växthusgaser – men drabbas samtidigt mycket hårt av klimatförändringarnas effekter. Nu förväntar sig många afrikaner att COP27 ska bli den vändpunkt kontinenten är i så stort behov av.

Ledare från hela världen har nu samlats vid FN:s stora klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheik i Egypten. På plats finns företrädare för de stora utsläppsnationerna. Afrikas länder ingår inte på långa vägar i den gruppen. Samtidigt har kontinenten i allt högre grad drabbats av orkaner, översvämningar, stigande temperaturer och torka – vilket har tvingat miljontals människor att överge sina hem.

Årets klimatkonferens hålls i en värld hårt drabbad av ekonomiska och politiska kriser – och en ökande matbrist, inte minst i Afrika. Många afrikaner förväntar sig att COP27 ska leverera verkliga resultat.

Den afrikanska förhandlingsgruppen, AGN, uppger att de förväntar sig att de löften som avgavs i samband med det förra klimatmötet nu ska förverkligas, i enlighet med Parisavtalet.

– Prioriteringen är att målsättningarna nu ska genomföras och att de utvecklade länderna ska leva upp till sina löften om klimatfinansiering, säger Selam Kidane Abebe, som företräder AGN.

Hon påpekar att Afrikas särskilda behov måste prioriteras och att kontinentens länder redan nu tvingas lägga stora summor på anpassningsåtgärder. Pengar som annars hade kunnat gå utvecklingssatsningar.

Världens rika länder har sedan länge utlovat att årligen bidra med 100 miljarder dollar till klimatåtgärder i världens utvecklingsländer. Men hittills har inte det löftet infriats, och frågan är om detta kommer att ske i närtid.

– Vi hoppas det, eftersom det är de utvecklade ländernas ansvar att leva upp till målet, säger Wael Aboulmagd, som är rådgivare till klimatmötets ledning.

Samtidigt påpekar Wael Aboulmagd att även den summan är långt ifrån tillräcklig – och att det kommer att krävas mycket större investeringar än så.

Finansieringsfrågan är central vid de pågående förhandlingarna.

Afrikanska företrädare vill även skapa en mekanism för den kontroversiella frågan om de skador och förluster som orsakas av den globala uppvärmningen. De menar att de rika länder som främst bär ansvaret för klimatförändringarna också ska betala för de skador på egendomar och infrastruktur som dessa orsakar. Den globala uppvärmningen leder även till många andra ekonomiska och kulturella förluster i utvecklingsländer – som inte har de resurser som krävs för att bemöta dessa skador.

De afrikanska länderna vill därför att en särskild fond skapas i syfte att kanalisera ersättning för skador och förluster, men hittills har kraven mött motstånd från världens rika länder.

Samtidigt fortsätter katastroferna i klimatförändringarnas spår. Nigeria, Pakistan och Sydafrika är exempel på länder som drabbats av svåra översvämningar medan Kenya och Somalia har drabbats av förödande torka. Länderna på Afrikas horn lider samtidigt av en svår brist på mat.

Klimatförändringarna slår redan nu mycket hårt mot Afrika och enligt FN-organet WMO kan kontinenten framåt 2050 drabbas av förluster till ett värde av motsvarande 50 miljarder dollar om året.

Samtidigt visar en ny FN-rapport att världens länder ligger långt efter målsättningarna om att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet, med målet att hålla nere temperaturökningarna till 1,5 grader.

Busani Bafana