Illegalt fiske orsakar enorma förluster för utvecklingsländer

Bratislava, 221107 (IPS) – Utvecklingsländer drabbas årligen av enorma ekonomiska förluster och skador på grund av det oreglerade och illegala fiske som främst bedrivs av utländska fiskeflottor. Det visar en ny rapport från organisationen Financial Transparency Coalition.

Enligt rapporten går de drabbade länderna miste om motsvarande många miljarder dollar om året på grund av det illegala, orapporterade och oreglerade fiske som i första hand slår mot afrikanska kustnationer.

På senare tid har de stora ekologiska skador som det illegala fisket orsakar uppmärksammats internationellt. Men enligt författarna till den nya rapporten är också de ekonomiska förlusterna enorma.

– Tidigare har det illegala fisket främst setts som en fråga som berör miljö och tillgången på mat. Men nu belyser vi hur länder också förlorar miljardbelopp i dollar, vilket gör att frågan hamnar på finansdepartementens bord, säger rapportens huvudförfattare Alfonso Daniels till IPS.

När de drabbade länderna inser vilka enorma belopp som går förlorade på grund av den illegala verksamheten så kan det förmå fler regeringar att engagera sig mer i frågan, menar Alfonso Daniels.

De stora ekologiska skador som orsakas av det illegala fisket är väldokumenterat. FN varnar för att 90 procent av de kommersiella fiskbestånden på global nivå är maximalt utnyttjade eller överfiskade. Det illegala fisket är en starkt bidragande orsak till problemen, då det beräknas stå bakom uppemot en femtedel av allt fångster.

Den nya rapporten visar att de ekonomiska skadorna i första hand drabbar fattiga kustnationer. Närmare hälften av de utländska trålare som bedriver illegalt fiske i världen har upptäckts i närheten av Afrika, i synnerhet utanför Västafrikas kust.

Men det illegala fisket orsakar inte bara direkta ekonomiska förluster för de utsatta länderna – utan orsakar också andra problem, främst för små lokala fiskeflottor. FN beräknar att 820 miljoner människor i världen försörjer sig på fiske. Konkurrensen från industriella illegala fiskeflottor driver därför på fattigdomen, och kan även orsaka ökande problem med undernäring.

Enligt Financial Transparency Coalition står fisk bakom över hälften av det animaliska protein som konsumeras av befolkningarna i länder som Bangladesh, Ghana, Indonesien, Sierra Leone och Sri Lanka.

Rapportförfattarna menar att den illegala fiskeindustrin frodas på grund av avsaknaden av tydliga internationella lagar, och bristande internationellt samarbete. Ett annat problem är att myndigheterna i många utsatta länder saknar de resurser som krävs för att se till att gällande regler följs.

En stor del av det illegala fisket bedrivs enligt rapporten av utländska flottor som utnyttjar utvecklingsländer som inte har möjlighet att övervaka sina kuster, och där korruptionen är ett stort problem.

Enligt rapporten omgärdas det illegala fisket av komplicerade internationella företagsstrukturer som är svårkontrollerade – vilket innebär att de kan agera utan risk.  Experter menar att det krävs insatser mot dessa ekonomiska strukturer för att bekämpa det illegala fisket.

Men Alfonso Daniels betonar att världens rika länder också måste göra mycket mer. Han menar att USA, Japan och EU måste agera för att se till att illegalt fångad fisk inte når fram till deras marknader.

– Och de måste bistå med de resurser de lokala regeringarna behöver för att kunna patrullera sina kuster, säger Alfonso Daniels.

Ett annat land som måste agera är Kina. Enligt rapporten är en mycket stor andel av de fiskeflottor som bedriver illegalt fiske kinesiska.

Ed Holt