Svår situation för många äldre i det krisande Zimbabwe

Harare, 220929 (IPS) – Många äldre zimbabwier är helt beroende av sina anhöriga på ålderns höst. I ett land präglat av arbetslöshet och djup ekonomisk kris kan det innebära stora påfrestningar. Samtidigt kommer allt fler rapporter om äldre som behandlas illa.

86-årige Tinago i Harare säger till IPS att hans barnbarn låter honom svälta. Dessutom hävdar han att barnbarnen anklagar honom för att ha uttalat en förbannelse över dem. Enligt Tinago anser barnbarnen att det är hans fel att de inte lyckas få något jobb – trots att alla tre har en bra utbildning.

Arbetslösheten är skyhög i Zimbabwe.

Tinagos tre egna barn är döda och i dag är han helt beroende av sina barnbarn. Men ett av barnbarnen säger till IPS att det inte ligger någonting i anklagelserna –  han menar i stället att det handlar om att den gamle mannen blivit förvirrad på äldre dagar.

Samtidigt hävdar Priscilla Gavi, som är ordförande för organisationen HelpAge Zimbabwe, att det förekommer att äldre personer skuldbeläggs för olika katastrofer och misslyckanden –

vilket kan leda till att de utsätts för svår misshandel. Och vissa bedömare menar att våldet mot äldre har förvärrats på senare tid.

Samtidigt vittnar en del också om hur krävande det kan vara att ta hand om en åldrande förälder. Letiwe, 52, ansvarar tillsammans med sin syster över deras åldrande mamma och hon säger att det emellanåt är en svår situation.

– Vi har begränsade resurser, men hon klagar hela tiden över att vi inte gör tillräckligt. Men ingen av oss har någon anställning utan vi får hanka oss fram från dag till dag som försäljare, säger Letiwe till IPS.

Trots att Zimbabwes författning slår fast att de äldres rättigheter ska skyddas finns det inga sociala stödinsatser för gruppen i det krisdrabbade landet. Och många av de äldre står helt utan besparingar i ett land som just nu upplever en skenande inflation som bland annat resulterat i snabbt stigande matpriser.

Jeffrey Moyo