Lagring av regnvatten förenklar livet för kvinnor i Bangladesh 

Khulna, 220928 (IPS) – I Bangladesh tvingas många kvinnor varje dag ut på långa och tunga vandringar för att bära hem rent dricksvatten – och problemen förvärras av klimatförändringarna. Men en satsning på lagring av regnvatten har lett till en lättad… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Rafiqul Islam