Ökande remitteringar – en livlina för världens fattigaste

Madrid, 220621 (IPS) – De pengar som skickas hem från 230 miljoner migrantarbetare utgör en livlina för upp emot en miljard människor i världens fattigaste regioner – och har stor betydelse för många länders ekonomier. Siffror från Världsbanken visar att de… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Baher Kamal