Stora bakslag i kampen mot fattigdomen i Brasilien

Rio de Janeiro, 220621 (IPS) – Över halva Brasiliens befolkning har nu i olika utsträckning problem med att få tag på mat – och antalet som hungrar ökar snabbt. Det visar en ny rapport, som konstaterar att det skett stora bakslag i landets tidigare framgångsrika kamp mot fattigdomen.

Enligt den nationella undersökningen från forskningsnätverket Rede Penssan lider över hälften av Brasiliens befolkning på 211 miljoner invånare nu i olika grad av en bristande tillgång på mat. Detta samtidigt som 33 miljoner människor tvingas gå hungriga, enligt rapporten. Det är en kraftig uppgång från 19 miljoner för bara två år sedan. Problemen är särskilt utbredda på landsbygden.

Rede Penssan menar att siffrorna visar hur befolkningen i Latinamerikas största ekonomi drabbats av ett kraftigt bakslag i den tidigare framgångsrika kamp som förts mot fattigdomen.

Under en lång period genomfördes omfattande sociala satsningar i Brasilien, som ledde till att många miljontals människor invånare lyftes ur fattigdomen. Men sedan president Jair Bolsonaro kom till makten 2019 har utvecklingen vänt, konstaterar rapportförfattarna.

Rede Penssan lyfter även fram den extrema ojämlikhet som fortsätter råda i Brasilien, både mellan olika regioner och mellan olika samhällsgrupper. Detta påverkar i hög grad människors möjligheter att skaffa mat.

De enorma ekonomiska orättvisor som präglar Brasilien lyfts även fram i en rapport från Oxfam, där organisationen konstaterar att landet är ett av de mest ojämlika i världen. Enligt Oxfam skulle det exempelvis ta 19 år för en person med minimilön i Brasilien att tjäna ihop lika mycket som landets allra rikaste drar in under bara en månad. De rikaste fem procenten av befolkningen har enligt Oxfam lika stora inkomster som de resterande 95 procent av befolkningen har tillsammans.