Venezuelas urfolk hårt drabbade av illegal gruvdrift

Caracas, 220524 (IPS) – I södra Venezuela bedrivs en girig och illegal jakt på guldfyndigheter av tusentals gruvarbetare, ofta i samarbete med olika väpnade grupper. Organisationer och människorättsförsvarare menar att verksamheten utgör ett av de största hoten mot de lokala ursprungsbefolkningarna.

Antropologen Aimé Tillet har arbetat i flera år i den del av delstaten Amazonas där jakten på guld pågår. Han säger att gruvdriften tillsammans med det våld som följer – samt miljöförstöringen och den påtvingade migrationen – slår mycket hårt mot urfolken.

– De beskriver det som ett tyst folkmord, säger Aimé Tillet till IPS.

Även i norra Venezuela, längs gränsen mot Colombia, tvingas urfolken kämpa för sina territorier – en kamp som orsakat våldsamheter och dödsfall.

Båda regionerna kännetecknas av en bristande samhällsservice för urfolken. Myndigheterna lever inte upp till sina skyldigheter – däribland att först konsultera med lokalbefolkningarna om hur deras mark ska utnyttjas.

Venezuelas regering har samtidigt drivit på gruvindustrin och bildat ett militärt bolag, Camimpeg, som går i bräschen för utvinningen av guld, diamanter, coltan och andra mineraler som Venezuela har stora fyndigheter av.

Lokal press har rapporterat om hur militär och polis varit engagerade i olika gruvprojekt som urfolken och människorättsförsvarare har protesterat mot. Protester som lett till att medlemmar av urfolken har dödats av ”okända grupper”.

Samtidigt pågår det också en omfattande illegal utvinning av guld, som leder till att floder förgiftas av det kvicksilver som används i processen. Ofta kontrolleras denna verksamhet av kriminella grupper.

Människorättsgrupper uppger dessutom att medlemmar från den colombianska gerillagruppen ELN, och avhoppare från Farc, är involverade i gruvdrift och andra illegala aktiviteter i den sydliga delstaten Amazonas i Venezuela.

Organisationen Wataniba, som arbetar för urfolkens rättigheter i regionen, menar att de konflikter som präglar området beror på utvinningen av naturresurser, och militärens påstådda maktmissbruk.

Trots att gruvdrift är förbjuden i regionen har den illegala guldutvinningen pågått i flera decennier. Men på senare år uppges den ha expanderat kraftigt.

Förra året gick företrädare för flera urfolksgrupper samman och fördömde den illegala gruvbrytningen i en rapport som överlämnades till en statlig myndighet. Enligt rapporten var över 400 beväpnade personer involverade i utvinningen av mineraler i området Orinoco.

Urfolken hävdar dessutom att verksamheten har lett till att mark skövlats, vilket slagit mot deras möjligheter att bedriva odlingar.

Aimé Tillet säger att den illegala utvinningen i södra Venezuela dessutom har skapat interna konflikter mellan olika urfolksgrupper. Detta eftersom vissa urfolksamhällen som är i desperat behov av inkomster har valt att samverka med grupperna, medan andra är hårda motståndare till verksamheten.

Humberto Márquez