Venezuelas urfolk hårt drabbade av illegal gruvdrift

Caracas, 220524 (IPS) – I södra Venezuela bedrivs en girig och illegal jakt på guldfyndigheter av tusentals gruvarbetare, ofta i samarbete med olika väpnade grupper. Organisationer och människorättsförsvarare menar att verksamheten utgör ett av de största hoten mot de lokala ursprungsbefolkningarna.… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Humberto Márquez