Migrationen från Venezuela pressar Chiles nya regering

Santiago, 220520 (IPS) – Det fortsatta inflödet av papperslösa migranter, i synnerhet från det krisande Venezuela, har skapat en svår situation som Chiles nya regering måste hantera. Nu har en ny ministergrupp tillsatts – med uppgift att komma fram till lösningar… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Orlando Milesi