Migrationen från Venezuela pressar Chiles nya regering

Santiago, 220520 (IPS) – Det fortsatta inflödet av papperslösa migranter, i synnerhet från det krisande Venezuela, har skapat en svår situation som Chiles nya regering måste hantera. Nu har en ny ministergrupp tillsatts – med uppgift att komma fram till lösningar som även tar hänsyn till migranternas mänskliga rättigheter.

Enligt den senast tillgängliga statistiken fanns det knappt 1,5 miljon utländska medborgare i Chile 2020. Nästan en tredjedel kom från Venezuela, ett land som närmare sex miljoner medborgare har lämnat i spåren av den rådande ekonomiska och politiska krisen.

Men ingen vet hur många papperslösa migranter som dessutom har tagit sig till Chile – utan att synas i den officiella statistiken. Men bedömare menar att de troligtvis är väldigt många.

– Under de senaste tre åren har nio av tio tagit sig in via inofficiella vägar, säger Macarena Rodríguez, styrelseordförande för den katolska organisationen JRS i Chile, som arbetar med att stötta flyktingar och migranter.

Hon påpekar att detta beror på att gränserna har varit stängda under pandemin, men också på de visumkrav som gäller för haitier och venezuelaner – vilket lett till att fler väljer att ta sig till Chile utan giltiga dokument.

– Det finns ett mycket stort antal människor med barn här som inte har några dokument och därför inte kan arbeta legalt, säger Macarena Rodríguez till IPS.

De papperslösa migranterna lever i en mycket osäkrare social situation och ställs inför en rad svåra problem. Bland annat tvingas de enligt Macarena Rodríguez betala mycket högre hyror än andra.

Den kommission som nu har tillsatts av regeringen kommer att bestå av företrädare för flera departement och myndigheter, men också av representanter från civilsamhället. Målet är att gruppen ska hitta lösningar på de växande sociala problem som följt i spåren av den oreglerade migrationen.

Med tiden har även motståndet mot migranterna ökat i landet, vilket kommit till uttryck genom flera främlingsfientliga manifestationer.

Vänsterpresidenten Gabriel Boric, som tillträdde i mars, menar att även grannländerna måste engageras för att hitta lösningar, men än så länge så länge har inga konkreta planer presenterats.

Macarena Rodríguez säger att läget är akut för de papperslösa migranter som nu tvingas jobba svart för att kunna försörja sig.

– Situationen måste lösas snabbt. Dessa människor måste identifieras och få giltiga dokument och barnens och de gravida kvinnornas situation måste prioriteras. Det måste bli ordning på detta, säger hon.

Den stora migrationen innebär även prövningar för vissa mindre samhällen i landet.

Ett exempel är orten Colchane, som ligger vid gränsen mot Bolivia och bara har 1 500 bofasta invånare, men utgör ett viktigt nav för den papperslösa migrationen.

Colchanes borgmästare Javier García Choque säger att den stora migrationen skapat ett för stort tryck på den lilla orten uppe i Anderna. Han säger att det finns en oro bland den bofasta ursprungsbefolkningen att deras kultur ska gå förlorad.

Borgmästaren ställer sig bakom den nya regeringens inriktning på att säkerställa att migranternas rättigheter respekteras.

– Men det är också viktigt att ursprungsbefolkningarnas rättigheter respekteras, säger Javier García Choque.

Jaime Tocornal vid den katolska hjälporganisationen Caritas säger att många av migranterna som anländer till Colchane är fattiga, hungriga och frusna – samt påverkade av den tunna luften, eftersom gränsorten ligger 3 600 meter över havet.

– De vill ta sig till Santiago, men efter att ha kommit över gränsen inser de att det fortfarande är 1 500 kilometer dit, säger han.

Bara i år har 27 människor dött i samband med att de försökt ta sig över gränsen till Chile, enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR.

Enligt borgmästare Javier García Choque ledde inte de hårdare åtgärder som infördes av den förra högerpresidenten Sebastián Piñera till en minskning av antalet migranter.

– Det påverkade bara hur de tog sig in. Människosmugglarna förde dem till mer avlägsna platser vilket innebar större risker för deras liv och hälsa, säger han.

Orlando Milesi