Aktivister vill att ny handlingsplan mot barnarbete följs upp

Durban, 220523 (IPS) – En ny handlingsplan mot barnarbete antogs vid en internationell konferens som förra veckan avslutades i Durban, Sydafrika. Aktivister och tidigare barnarbetare kräver att världens regeringar nu också lever upp till sina förpliktelser.

Förra veckan höll Internationella arbetsorganisationen, ILO, sin femte konferens mot barnarbete, som avslutades med att en ny handlingsplan, ”Durban call to action”, antogs.

Mötet hade samlat hundratals deltagare, däribland många toppar inom politik, näringsliv och fackförbund samt företrädare för olika organisationer.

Flera unga aktivister som IPS talat med säger att de nu tänker kräva att världens länder ser till att alla barn ska erbjudas en bra skolutbildning, och att korrumperade tjänstemän och andra som förskingrar medel som är tänkta att gå till kampen mot barnarbete ställs till svars.

En majoritet av de uppskattningsvis 160 miljoner barn i världen som tvingas arbeta lever i Afrika.

– Detta är en omfattande handlingsplan, som arbetsgivarna fullt ut stöttar, sade Jacqueline Mugo, biträdande Afrika-chef inom den internationella arbetsgivarorganisationen, IOE, i samband med att konferensen avslutades på fredagen.

Planen föreskriver bland annat att barnarbetet inom jordbruket ska upphöra och att barns rätt att få en utbildning ska förverkligas, samt att de sociala skyddsnäten ska stärkas. Handlingsplanen slår även fast att större resurser ska satsas på kampen mot barnarbete och att det internationella samarbetet ska utökas.

I höst kommer diplomaten Gilbert Houngbo från Togo att överta rollen som chef för FN-organet ILO. Han betonade att han är beredd att gå i ledningen för den globala kampen mot barnarbetet.

– Denna konferens har brutit ny mark. 160 miljoner barn arbetar, varav hälften har farliga arbetsuppgifter som innebär risker för deras fysiska och mentala hälsa. Vi får inte glömma att det bakom varje siffra finns en flicka eller pojke som vill få en utbildning, som vill leka och få omvårdnad samt kunna växa upp och få ett bra jobb som vuxen. Men dessa barn förnekas nu de mest grundläggande skydden. Det är moraliskt oacceptabelt, slår Gilbert Houngbo fast.

De senaste siffrorna från FN visar att antalet barn som tvingas arbeta börjat öka igen, efter att under lång tid ha gått neråt.

Sydafrikas arbetsmarknadsminister Thulas Nxesi menar att världens länder nu bör genomföra åtgärder för att leva upp till innehållet i den nya handlingsplanen.

– Budskapet är tydligt, regeringar måste driva igenom de lagstiftningar som krävs och tillsammans med näringslivet inse att vi behöver genomföra strukturella reformer av våra ekonomier. Fokus kan inte bara ligga på profit, utan också på människor, sade Thulas Nxesi.

Flera tidigare barnarbetare och aktivister betonar att hur viktig det är barnens egna röster kommer till tals.

Studenten Esther Gomani från Malawi, menar att de ungas företrädare under konferensen äntligen tilläts få en viktig roll.

– Våra röster blev hörda och vi måste bli involverade i arbetet för att hitta lösningar, säger Esther Gomani.

Den tidigare barnarbetaren Rajesh Jatav från Indien menar att bra skolor är avgörande i kampen mot utnyttjandet av barn.

– Staterna satsar pengar på bra skolutbildningar, men sedan finns problemen med korruption. De illegala penningflödena måste stoppas, säger han.

Aktivisten Rebekka Nghilalulwa från Namibia betonar att det viktiga nu är att handlingsplanen också leder till konkreta åtgärder.

– Det som nu skulle behövas är att alla aktörer får sina ansvar och roller beskrivna – samt att det tas fram en beskrivning av hur handlingsplanen också ska genomföras, säger hon.

Lyse Comins