Nytt fall av polio i Pakistan – efter långt uppehåll

Peshawar, 220517 (IPS) – Under 15 månader konstaterades inte ett enda nytt fall av polio i Pakistan. Men efter att en liten pojke i norra Waziristan nyligen drabbades av den smittsamma virussjukdomen har myndigheterna nu inlett en ny omfattande vaccinationskampanj.

Norra Waziristan gränsar mot Afghanistan och var ett starkt fäste för talibanerna fram till 2014. Talibanerna var motståndare till poliovaccinet, men efter att extremisterna hade drivits bort kunde vaccinationsprogrammen i regionen återupptas.

Det lilla barn som i slutet av april konstaterades ha polio hade enligt hans familj fått vaccin. Myndigheterna ifrågasätter dock dessa uppgifter, eftersom vaccinet har en mycket hög skyddseffekt. De menar att pojkens familj troligen tillhör den grupp som undviker att vaccinera sina barn och kallas för ”tysta vägrare”.

– De brukar hävda att deras småbarn redan har blivit vaccinerade – trots att de inte har det, säger läkaren Shamsur Rehman, som arbetar för de lokala hälsovårdsmyndigheterna, till IPS.

Waziristan ligger i provinsen Khyber Pakhtunkhwa. Det är en region där många tusentals barn förblir oskyddade mot polio, eftersom deras föräldrar vägrar låta sina barn ta det orala vaccinet.

Polio är en sjukdom som främst drabbar små barn och kan leda till förlamningar och även få en dödlig utgång. Omfattande insatser för att helt utrota sjukdomen har gjort att antalet fall av polio i världen har minskat dramatiskt. Afghanistan och Pakistan är i dag de enda två länder i världen där polio fortfarande återkommande upptäcks.

Personal som arbetar inom Pakistans vaccinationsprogram, där de går från dörr till dörr, riskerar att utsättas för hot från föräldrar – vilket leder till att vissa barn registreras som vaccinerade trots att de inte blivit det.

Över 50 vaccinatörer uppges ha blivit dödade i samband med kampanjer under de senaste tio åren – främst i Khyber Pakhtunkhwa.

Talibaner och vissa religiösa ledare har spridit konspirationsteorier om poliovaccinet, bland annat genom att påstå att det egentliga syftet är att göra muslimska barn sterila. Andra försöker i stället betona att det är föräldrarnas plikt att göra allt de kan för att skydda sina barn mot en potentiellt mycket farlig sjukdom.

Zulfiqar Babakhel, talesperson för Pakistans program mot polio, säger till IPS att det inte kommer som någon stor överraskning att ett nytt fall nu har upptäckts. Enligt honom har man inom programmet beredskap för att kunna agera snabbt.

– Den sista sträckan brukar alltid vara den allra svåraste. Och även om hinder återstår så bygger vi vidare på de framgångar som har uppnåtts och strävar mot att vi ska bli helt befriade från polio, säger Zulfiqar Babakhel.

Detta var bara det tredje fallet av polio som har konstaterats i världen hittills i år. Tidigare har sjukdomen rapporterats i grannlandet Afghanistan och i Malawi i södra Afrika.

Pakistans hälsovårdsminister Aamir Ashraf säger till IPS att det nya fallet visserligen utgör ett bakslag för landet och det globala arbetet mot polio – men att man är fast beslutna att fortsätta arbetet mot sjukdomen.

– Akuta vaccinationskampanjer har lanserats för att begränsa en fortsatt spridning av polio i Pakistan, säger han.

De återkommande vaccinkampanjer som genomförs har gett många miljoner barn skydd mot sjukdomen. Över 24 miljoner små barn i Pakistan ska enligt planerna vaccineras innan utgången av maj.

Khyber Pakhtunkhwa är den region i landet där riskerna anses vara som störst. Under 2020 konstaterades 22 fall av polio i provinsen, men under förra året var antalet noll. Myndigheterna uppger att stora framsteg har gjorts på senare tid – eftersom man nått ut med vaccin till allt fler områden. Samtidigt finns de tidigare problemen med vaccinmotstånd och säkerhetsproblem kvar i vissa områden.

Dagstidningen Dawn uppgav på söndagen att ytterligare två fall av polio har konstaterats i norra Waziristan under de senaste dagarna.

Ashfaq Yusufzai